fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo

Zrobli najwięcej dla samorządów

Prof. Michał Kulesza
Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Na powstanie i rozwój samorządu w Polsce mieli wpływ autorzy przepisów ustrojowych, politycy, którzy wprowadzili reformy i rzesza samorządowców, która je zrealizowała
Przedstawiamy krótkie sylwetki kilku najważniejszych osób, które miały znaczący wpływ na powstanie i rozwój samorządności w Polsce.
[srodtytul]Prof. Michał Kulesza[/srodtytul]
Współtwórca pierwszych zapisów prawa samorządowego, był członkiem zespołu do spraw samorządu podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989.
Wprowadzał reformy samorządu terytorialnego w 1990 i w 1998 (jako podsekretarz, pełnomocnik rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w rządzie Hanny Suchockiej i potem jako sekretarz stanu w kancelarii premiera Jerzego Buzka).
W 2008 został społecznym doradcą ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska.
Założył i był redaktorem naczelnym pisma „Wspólnota”, nadal jest redaktorem naczelnym miesięcznika "Samorząd Terytorialny".
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista prawa administracyjnego, często reprezentujący samorządy przed sądami.
[srodtytul]Prof. Jerzy Regulski[/srodtytul]
Od lat 80. organizował badania nad odtworzeniem samorządu terytorialnego. Pracował w opozycyjnej grupie konwersatoryjnej „Doświadczenie i Przyszłość” i potem w Zespole Samorządów Terytorialnych i Polityki Przestrzennej.
Podczas rozmów Okrągłego Stołu w 1989 był jednym ze współprzewodniczących zespołu ds. samorządowych. Senator I kadencji Senatu. Jednocześnie został pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Następnie w rządzie Jerzego Buzka został przewodniczącym Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów.
W 1989 założył i jest do dziś prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
[srodtytul]Jerzy Stępień[/srodtytul]
Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w grupie roboczej do spraw samorządu terytorialnego. Był senatorem I i II kadencji, przewodniczył Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu.
Podczas pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku pełnił funkcję Generalnego Komisarza Wyborczego.
Od 2006 do 2008 był sędzią i na koniec prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
[srodtytul]Walerian Pańko[/srodtytul]
Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Poseł na Sejm od 1989, był przewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego. Od 1991 był prezesem Najwyższej Izby Kontroli. Zginął w wypadku samochodowym w 1991 roku.
[srodtytul]Grzegorz Palka[/srodtytul]
Od 1990 związany z łódzkim samorządem. Prezydent Łodzi w latach 1990–1994 i przewodniczący jej Rady Miejskiej od 1995 do 1996. Zginął w wypadku samochodowym w 1996 roku.
Od 1998 roku Liga Krajowa (stowarzyszenie działające na rzecz samorządności) przyznaje nagrody jego imienia za działalność w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.
[srodtytul]Franciszka Cegielska[/srodtytul]
Charyzmatyczna prezydent Gdyni, rządząca miastem w latach 1990-98. Pełniła też obowiązki wiceprezesa Związku Miast Polskich.
W rządzie Jerzego Buzka była ministrem zdrowia.
Była jedną z najbardziej wyrazistych postaci w samorządach: nazywana „żelazną Franką”. Zmarła w 2000 roku.
Podczas Kongresu XX-lecia Samorządu Terytorialnego zostaną wręczone Róże Franciszki Cegielskiej za zasługi dla samorządów.
[srodtytul]Andrzej Porawski[/srodtytul]
Dyrektor biura Związku Miast Polskich od 1991 roku, czyli od samego początku istnienia związku po II wojnie światowej.
Sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Niekwestionowany autorytet w dziedzinie stosowania prawa samorządowego.
[srodtytul]Prof. Leon Kieres [/srodtytul]
Członek prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego. Zasiadał w Radzie ds. Samorządu Terytorialnego przy prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim.
W latach 1992-2004 reprezentował Polskę w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. W 1995 został wybrany na wiceprzewodniczącego Izby Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych RE.
Był senatorem i potem pierwszym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.
[srodtytul] Prof. Piotr Buczkowski[/srodtytul]
W latach 1990–1994 pełnił funkcję przewodniczącego Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego (Sejmik powstał w 1990 roku jako reprezentacja samorządu, został rozwiązany w 1999 roku.). Zmarł w 2003 roku.
[srodtytul]Tadeusz Mazowiecki[/srodtytul]
Pierwszy niekomunistyczny premier Polski.
Jego gabinet w latach 1989–1990 przeprowadził podstawowe reformy gospodarcze i ustrojowe. Za jego rządów, 27 maja 1990 roku, odbyły się pierwsze wybory do samorządów. Były to zarazem pierwsze całkowicie wolne wybory po II wojnie światowej.
[srodtytul]Prof. Jerzy Buzek[/srodtytul]
Premier Polski w latach 1997–2001.
Kierowany przez niego rząd wprowadził tzw. cztery reformy: emerytalną, zdrowia, oświaty i administracji.
W ramach reformy administracji zastąpiono dwustopniowy podział administracyjny kraju na gminy i województwa (wówczas 49 województw) na trójstopniowy podział kraju na gminy, powiaty i województwa (zredukowano liczbę województw do 16).
Jerzy Buzek jest obecnie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
[ramka][b][link=http://www.rp.pl/galeria/435968,1,442352.html]Zobacz galerię zdjęć[/link][/b][/ramka]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA