fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kara tylko wtedy, gdy pozwala na to przepis

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Nie jest dopuszczalne karanie karą porządkową innych zachowań niż określone w ustawie
[b]Wynika tak z wyroku WSA w Białymstoku z 16 grudnia 2009 r. (I SA/Bk 493/09).[/b]Naczelnik urzędu celnego nałożył na kontrolowaną firmę karę porządkową za nieokazanie przedmiotu oględzin, ksiąg podatkowych i dokumentów źródłowych. Nie godząc się z takim rozstrzygnięciem, spółka wniosła skargę do sądu.Rozpoznając ją, skład orzekający wskazał jako podstawę prawną art. 262 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ordynacji podatkowej[/link], twierdząc, że odmowa przedłożenia dokumentów mieści się w treści pkt 2. Przepis ten ma na celu zdyscyplinowanie uczestników postępowania podatkowego, aby przebiegało ono sprawnie i kończyło się konkretnym rozstrzygnięciem w przewidzianym prawem terminie.Zakres przedmiotowy stosowania pieniężnych kar porządkowych jest określony szczegółowo i jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że nie jest dopuszczalne karanie karą porządk...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA