fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kosztowne zakupy w czasie pracy

www.sxc.hu
Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia mimo niewykonywania pracy tylko wtedy, gdy mówią tak przepisy kodeksu pracy lub przepisy szczególne
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]Kodeks pracy[/link] zawiera przepisy dotyczące ochrony wynagrodzenia za pracę (art. od 84 do 91 k.p.). Wśród tych przepisów istotne znaczenie ma również art. 87 § 7 k.p., zgodnie z którym [b]pracodawca może odliczyć z wynagrodzenia za pracę, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.[/b]Na podstawie tego przepisu pracodawca może więc dostosować wysokość wynagrodzenia do czasu faktycznie przepracowanego przez pracownika. Może tego dokonać poprzez zmniejszenie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi w danym miesiącu za czas jego nieobecności w pracy, gdy nieobecność ta nastąpiła już po wypłaceniu wynagrodzenia, a brak jest przepisów szczególnych, które przewidują obowiązek wypłacania wynagrodzenia za czas tego typu nieobecności.[srod...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA