fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Trzeba zbierać dowody i uiszczać opłaty

Fotorzepa, Darek Golik DG Darek Golik
Najlepszymi dowodami są oczywiście dokumenty. Warto mieć ich oryginały lub uwierzytelnione kopie
W postępowaniach administracyjnych obowiązuje zasada, że dowodem może być wszystko, co potencjalnie przyczyni się do wyjaśnienia sprawy. Chodzi głównie o dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny. Generalnie nie ma obowiązku udowadniania pewnych faktów jedynie za pomocą określonych dowodów.
Co istotne, dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone. Choć w praktyce nie zawsze jest to proste, to przepisy dopuszczają przeprowadzenie dowodu przeciwko treści dokumentów urzędowych. Urzędy różnie podchodzą do przedstawianych im dowodów i część honoruje zwykłe kserokopie, ale z orzecznictwa sądowego wynika, że jeśli posługujemy się kopiami, to powinny być one urzędowo poświadczone. Tak samo będzie, gdy nie chcemy się pozbywać oryginalnego dokumentu. Wtedy wystarczy pójść do notariusza po odpowiednie poświadczenie. Im więcej dowodów przedstawimy urzędnikom, tym lepiej, choć i tak nie zwalnia ich to od zebrania całości materiału w sprawie, aby jak najlepiej ją wyjaśnić. Tak wynika z art. 77 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=65D957E413886A3A9DB7A0DA7219C115?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link].
W sprawach sądowych obowiązują trochę inne zasady niż w urzędach. Określa je [link= http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=906021C3C4F8A71B08066CD633B6506B?id=70930]kodeks postępowania cywilnego[/link]. Co do zasady, to strony troszczą się o dostarczenie dowodów. Co istotne, w postępowaniu cywilnym nie wymagają dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez przeciwnika, jeśli to przyznanie nie budzi wątpliwości. Także wtedy, gdy strona nie wypowie się w kwestii twierdzeń przeciwnika, sąd – mając na uwadze wyniki całej rozprawy – może uznać fakty za przyznane. Ponadto sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia, jeśli taki wniosek da się wyprowadzić z innych ustalonych faktów. To jest tzw. domniemanie faktyczne.
[wyimek]Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, które nie zostało należycie opłacone [/wyimek]
W sądzie też najlepiej mieć oryginalny dokument albo jego poświadczoną za zgodność kserokopię. Będzie on nie do podważenia dla drugiej strony.
Do pism procesowych trzeba też dodać załączniki, na które się powołujemy. To jednak nie wszystko, bo należy też dołączyć odpisy pisma procesowego dla innych uczestników wraz z odpisami załączników.
Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, które nie zostało należycie opłacone. Dlatego trzeba sprawdzić, jaką kwotę należy wpłacić tytułem wpisu. Kwestie te reguluje [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=179014]ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (DzU z 2005 r. nr 167, poz. 1398 ze zm.)[/link]. Warto się z nią zapoznać, bo od ogólnych zasad jest wiele wyjątków i nie zawsze łatwo od razu ustalić należną opłatę. [b]Trzeba też zawsze dokładnie określić wartość przedmiotu sporu, od tego bowiem zależy, jaki sąd rozpozna sprawę, czy przysługuje nam potem kasacja, jak duże będą przyznane koszty sądowe.[/b] Sąd oczywiście wezwie do poprawienia pisma, uzupełnienia braków i opłat. Da nam na to tydzień.
Także gdy np. występujemy o przesłanie protokołu z rozprawy, to najlepiej od razu wnieść stosowną opłatę, inaczej sąd wezwie nas do jej uiszczenia, co tylko przedłuży całą sprawę o kilka tygodni. Gdy jesteśmy świadkami, to pamiętajmy, że aby dostać zwrot kosztów stawiennictwa w sądzie (dojazdu, noclegu, utraconych zarobków), musimy zgłosić swoje roszczenia w ciągu trzech dni od rozprawy. W sprawie administracyjnej też mamy prawo do zwrotu kosztów, ale tam roszczenia zgłaszamy od razu.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA