fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Świadczenie pielęgnacyjne nie zależy od dochodu

Fotorzepa, MW Michał Walczak
[b]Pracownica chce zrezygnować z pracy, aby zająć się niepełnosprawną córką. Pytała nas, czy nie wiemy, czy aby mogła ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 600 zł?[/b]
[b]Nie[/b]. Od tego roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się niezależnie od dochodów rodziny.
Świadczenie to z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: matce albo ojcu; innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, oraz opiekunowi faktycznemu dziecka.
Pod warunkiem, że nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli zostało wydane na czas nieokreślony, tak samo udzielana będzie pomoc. Jeśli orzeczenie było wydane na czas określony – świadczenie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
[i]Podstawa prawna:
– art. 17 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A622659D5E7B4B14FD273801D02F6DF0?id=182545]ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA