fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Niezdolności strażaka do służby nie trzeba konsultować ze związkami

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej zwalnia się funkcjonariusza w służbie przygotowawczej, który otrzymał negatywną opinię służbową stwierdzającą nieprzydatność do służby. Czy w związku z tym pracodawca jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej?
[b]Odpowiada Marcin Sękowski aplikant radcowski, starszy prawnik w Kancelarii Prawniczej Deloitte[/b]
Służba strażaka stanowi odrębny od stosunku pracy stosunek administracyjnoprawny, a strażak nie jest pracownikiem w rozumieniu [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link].
Jest to zgodne z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B8CD91DB68B5E5B1491D06DEBDD0775D?id=298411]ustawą z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej[/link] (ustawa) oraz orzecznictwem sądowym (np. [b]wyrok Sądu Najwyższego z 7 kwietnia 2009 r., I PK 218/08[/b]). Dlatego przepisy prawa pracy znajdują zastosowanie do służby strażaka tylko w zakresie wyraźnie określonym w ustawie.
Nieprzydatność strażaka do służby stwierdzona w opinii służbowej w okresie służby przygotowawczej stanowi, zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy, okoliczność skutkującą obowiązkowym zwolnieniem strażaka ze służby.
Oznacza to, że przełożony strażaka jest zobowiązany do zwolnienia go ze służby. Zgodnie z art. 43 ust. 5 ustawy obowiązek zasięgnięcia opinii zakładowej organizacji związkowej reprezentującej strażaka przed zwolnieniem go ze służby dotyczy jedynie przypadku fakultatywnego zwolnienia w okolicznościach wskazanych w art. 43 ust. 3 pkt 5.
Z uwagi na brak przepisu nakazującego zasięgnięcie opinii zakładowej organizacji związkowej przed zwolnieniem strażaka ze służby na podstawie omawianego art. 43 ust. 2 pkt 2 należy przyjąć, iż w takim przypadku obowiązek konsultacji związkowej nie ma zastosowania.
Skoro nie ma stosownego odesłania w ustawie do przepisów prawa pracy dotyczących konsultacji związkowej (np. art. 38 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]), to w omawianym przypadku nie ma też podstaw do analogicznego stosowania przepisów prawa pracy.
Zasięgnięcie opinii zakładowej organizacji związkowej ma na celu przekazanie przez organizację związkową niewiążącej informacji o planowanym zwolnieniu, która ewentualnie może skłonić przełożonego do zaniechania stosowania tego środka.
Z tego względu wprowadzenie tego wymogu w przypadku obligatoryjnego, będącego przedmiotem prawnego obowiązku zwolnienia ze służby byłoby niezrozumiałe i bezprzedmiotowe.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA