fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wycena wartości firmy

[b]- Czy nabyta wartość firmy podlega wycenie na dzień bilansowy?[/b]Oprócz dokonywanych odpisów amortyzacyjnych wartość firmy powinien korygować odpis z tytułu trwałej utraty wartości.Z trwałą utratą wartości mamy do czynienia wtedy, gdy wartość odzyskiwalna wartości firmy jest niższa od jej wartości księgowej.Test na utratę wartości powinien być przeprowadzany zgodnie z zasadami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 36 (§ 80 – 99), a stosując polskie przepisy, zgodnie z postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”.Zasady zawarte w KSR 4 są zgodne z postanowieniami MSR 36.[i]Józef Król jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu Moore Stephens Józef Król sp. z o.o.[/i][i]Jacek Kaczka jest biegłym rewidentem, prezesem zarządu firmy audytorskiej Audit4Business sp. z o.o.[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA