fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wykazujemy nie tylko dochody pracownicze, ale też z umowy-zlecenia, o dzieło i kontraktów menedżerskich

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
PIT-11 to nie tylko informacja o pracowniczych wynagrodzeniach. Wykazujemy w nim także należności z działalności wykonywanej osobiście
Obowiązki płatnika w odniesieniu do tych przychodów będą się różnić, w zależności od statusu podatkowego osoby je otrzymującej (rezydent lub nierezydent podatkowy w Polsce). Ważna jest też wysokość wynagrodzenia.[srodtytul]Jakie świadczenia [/srodtytul]Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się m.in. przychody:- z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,- z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi,- otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoły...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA