fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Nowe stanowiska w urzędach

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek. Zastąpi ono dotychczasową regulację z tego zakresu (z 6 marca 2007 r.).
Dodano przepisy o terminie wypłaty dodatku za wysługę lat oraz nagrody jubileuszowej, gdy w aktach osobowych nie ma odpowiedniej dokumentacji – będą przekazywane po udokumentowaniu przez pracownika prawa do nich.
Zmienią się niektóre stanowiska i kategorie zaszeregowania. Tak na przykład w Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dodano stanowiska dyrektora i wicedyrektora biura. Tak samo w KRUS, z tym że w wypadku tej instytucji dodano też inne stanowiska, np. naczelnika wydziału, a inaczej zaszeregowano np. kierownika placówki terenowej i wydziału.
Nową regulacją zostaną objęci pracownicy zatrudnieni w regionalnych zarządach gospodarki wodnej. Rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Do ustalenia wynagrodzeń dyrektora i wicedyrektora biura w Prokuratorii Generalnej i w centrali KRUS oraz pracowników zatrudnionych w regionalnych zarządach gospodarki wodnej przepisy te będą stosowane od 1 stycznia br.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA