fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Ważny jest sam fakt posiadania nieruchomości przez firmę

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
O zastosowaniu wyższej stawki podatku od nieruchomości właściwej dla gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą decyduje samo posiadanie przez przedsiębiorcę gruntu, budynku i budowli
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 20 stycznia 2010 r., (I SA/Bk 523/09). [/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Burmistrz miasta określił spółce z o.o. wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości. Stwierdził, że spółka była i jest nadal właścicielem nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych, położonych w obrębie miasta.
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=489635EEF057F93E6465EFF1C6C57F92?id=182297]ustawy o podatkach i opłatach lokalnych [/link]grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Dlatego też grunty sklasyfikowane w ewidencji, którymi dysponuje spółka, podlegają podatkowi od nieruchomości według najwyższych stawek obowiązujących dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą.
Spółka odwołała się do SKO. To ostatnie stwierdziło, że bez znaczenia dla opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości jest fakt, że działalność ta prowadzona była na części gruntów.
W tej sytuacji spółka złożyła skargę do sądu.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
Spór w sprawie dotyczy zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów znajdujących się w posiadaniu spółki, w tym gruntów, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin, gdyż zostały zrekultywowane.
Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Są to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 lit. b), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych.
Orzecznictwo reprezentuje pogląd, który podziela również WSA, że tereny poeksploatacyjne podlegające rekultywacji, które pozostają we władaniu przedsiębiorstwa wydobywającego kopaliny, są gruntami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej [b](uchwała Sądu Najwyższego z 27 października 1994 r., III AZP 5/94). [/b]
[b]O zastosowaniu wyższej stawki podatku od nieruchomości właściwej dla gruntów, budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą decyduje samo posiadanie przez przedsiębiorcę gruntu, budynku i budowli. Dlatego też obiekty niewykorzystywane w danym momencie lub te, gdzie prowadzona jest innego rodzaju działalność niż gospodarcza, należy uznać za związane z działalnością gospodarczą.[/b]
Podstawę wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Jest ona urzędowym dokumentem stanowiącym źródło informacji wykorzystywanych w postępowaniu podatkowym.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA