fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Z ulgi korzysta ten, kto faktycznie spłaca odsetki

Fotorzepa, MW Michał Walczak
[b]W 2006 r. zaciągnęliśmy z mężem kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. W 2007 r. zawarliśmy z mężem umowę kredytu hipotecznego, celem którego była spłata wcześniej zaciągniętego kredytu. W 2008 r. sąd orzekł o separacji małżonków. Jaki procent ulgi odsetkowej przysługuje mi w związku ze wspólnym kredytem i separacją?[/b]
Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi, który faktycznie w roku podatkowym dokonał spłaty odsetek od kredytu mieszkaniowego. Istotne znaczenie ma zatem to, kto faktycznie spłacał odsetki.
Przy czym przepisy nie mówią, że kwotę odliczeń przysługującą każdemu ze współkredytobiorców w ogólnej kwocie spłaconych odsetek należy ustalać proporcjonalnie do udziału w kredycie,a w razie braku dowodu określającego wysokość udziałów współkredytobiorców należy przyjąć, że udziały są równe.
Brak jest zatem podstaw do zobowiązania podatnika, aby dzielił wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi odsetkowej stosownie do współwłasności w częściach ułamkowych.
Oznacza to, że jeśli z umowy kredytowej wynika, iż kredytobiorcą jest więcej niż jedna osoba i każda z tych osób odpowiada solidarnie za spłatę zadłużenia (w tym odsetek), to prawo do odliczeń – na podstawie art. 26b ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy o PIT[/link] w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. – przysługuje temu kredytobiorcy (współkredytobiorcy), który faktycznie dokonał spłaty odsetek od udzielonego kredytu, o ile spełnia pozostałe warunki określone przez ustawodawcę.
Odliczeń dokonuje w kwocie faktycznie spłaconych odsetek, w ramach przysługującego limitu.
Wysokość i termin zapłaty odsetek powinny być udokumentowane dowodem wystawionym przez bank.
Jeżeli z zaświadczenia banku nie wynika, w jakiej części poszczególni kredytobiorcy ponosili faktycznie wydatki na spłatę odsetek, należy przyjąć, że każdy z nich ponosił je w częściach równych, niezależnie od udziału we współwłasności – chyba że podatnicy wykażą, w jakiej wysokości zostały faktycznie poniesione przez nich wydatki. Każdy też z kredytobiorców ma wówczas prawo do odliczeń w ramach limitu.
Potwierdza to [b]interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 13 stycznia 2010 r. (IPPB4/415-655/09-4/JS).[/b]
Warto przypomnieć, że mimo likwidacji 1 stycznia 2007 r. ulgi odsetkowej spora część podatników korzysta z niej w ramach praw nabytych.
Przepisy dotyczące zasad stosowania ulgi pozbawiały do niej prawa, w sytuacji gdy uzyskany przez podatników kredyt został przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego.
Dlatego ustawodawca w art. 7 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=290768]ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[/link] oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 209, poz. 1316)[/link] wprowadził regulacje umożliwiające zaciąganie kredytów refinansowych i odliczanie od dochodu odsetek od tych kredytów.
[b]Podatnicy, którzy nabyli prawo do ulgi odsetkowej, mogą odliczać od dochodu odsetki od kredytu refinansowego[/b], tj. zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, jak również odsetki od każdego kolejnego kredytu przeznaczonego na spłatę tych kredytów.
Prawo odliczania odsetek od nowego kredytu przysługuje im do upływu terminu określonego w pierwotnej umowie kredytowej (nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.).
[i]Podstawa prawna:
– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).[/link] [/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA