fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lekarze i pielęgniarki

Lekarze zapłacą za dodatkowe polisy

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Medycy, którzy z własnej inicjatywy do końca zeszłego roku postarali się o polisy OC, będą teraz musieli wykupić obowiązkowe ubezpieczenie
Nieżyciowe przepisy nakładające na lekarzy obowiązek wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mogą sprawić wiele kłopotów lekarzom, którzy zdecydowali się na zakup takiego ubezpieczenia jeszcze w zeszłym roku, gdy nie mieli takiego obowiązku.
Z wyjaśnień Ministerstwa Zdrowia wynika bowiem, że zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wprowadzające obowiązek ubezpieczenia lekarzy, dotyczą wyłącznie ubezpieczeń obowiązkowych i nie odnoszą się do tych kupowanych dobrowolnie. Wynika więc z tego, że będą oni mieli teraz obowiązek wykupienia kolejnej polisy OC. Zdaniem ekspertów wyjątkowo powinni zostać potraktowani wyłącznie ci medycy, których dotychczasowa polisa daje taką samą lub lepszą ochronę ubezpieczeniową jak wymagane przez nowe przepisy ubezpieczenie OC.
[srodtytul]Ile ubezpieczeń[/srodtytul]
Dodatkowe pieniądze na ubezpieczenie będą także musieli wysupłać z kieszeni lekarze pracujący w kilku miejscach, np. na kontrakcie z publicznym szpitalem, prowadzący samodzielną praktykę na podstawie kontraktu z NFZ i przyjmujący pacjentów w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, np. w ramach abonamentów medycznych. Na podstawie obowiązujących dotychczas przepisów taki lekarz musiał mieć dwa oddzielne ubezpieczenia z tytułu kontraktu ze szpitalem (na podstawie art. 35 ust. 6 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=10B83059C6ABD4C6565EE2B3BBB98458?id=184739]ustawy o zakładach opieki zdrowotnej[/link]) i kontraktu z NFZ (na podstawie art. 136b ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E01F9AE1DA23588959BBA1A0603E491?id=282315]ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[/link]). Teraz za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zawodu, także podczas prywatnej praktyki, muszą oni kupić sobie trzecie ubezpieczenie na podstawie art. 48a, dodanego do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty 1 stycznia 2010 r.
Cena tego ubezpieczenia będzie zależała od specjalności lekarza. Projekt rozporządzenia w tej sprawie, który został rozesłany do konsultacji społecznych, przewiduje bowiem, że medycy zajmujący się anestezjologią i intensywną terapią, położnicy i ginekolodzy, chirurdzy, neonantolodzy, onkolodzy kliniczni, ortopedzi i traumatolodzy narządu ruchu, urolodzy, otolaryngolodzy i okuliści muszą mieć polisy na 100 tys. euro. Ubezpieczenia na niższe sumy – 46,5 tys. euro, więc trochę tańsze, będą musieli wykupić dentyści i lekarze posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej. Pozostali lekarze wykonujący zawód w prywatnej służbie zdrowia będą musieli wykupić polisy OC na 25 tys. euro.
[srodtytul]Na etatach bez OC[/srodtytul]
Co ważne, Ministerstwo Zdrowia wydało także inną interpretację nowych przepisów. Wynika z niej, że obowiązek ubezpieczenia OC nie dotyczy lekarzy zatrudnionych w szpitalach (także niepublicznych) jako pracownicy (pisaliśmy o tym 20 stycznia „Lekarze na etatach muszą mieć OC”). MZ, dokonując wykładni językowej, systemowej, celowościowej zmienionych przepisów, doszedł do wniosku, że w ich przypadku odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu będzie wyłączona na mocy art. 120 kodeksu pracy, a podmiotem wyłącznie zobowiązanym do naprawienia szkody będzie ich pracodawca. Etatowi lekarze, którzy nie wykupili takich polis, nie muszą się martwić o swoje zatrudnienie w szpitalu.
[ramka][srodtytul]Opinia[/srodtytul]
[b]Marcin Orlicki[/b] | [i]z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu[/i]
Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przez lekarza po dniu wejścia w życie nowych przepisów, to moim zdaniem w myśl art. 6 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych automatycznie jest ona umową ubezpieczenia odpowiadającą nowym regulacjom. Nawet jeśli nie wiadomo jeszcze, jakie są warunki tego ubezpieczenia, gdyż ciągle nie ma rozporządzenia wykonawczego do zmienionej ustawy. Problem mają natomiast osoby, które ubezpieczenia wykupiły jeszcze przed zmianą przepisów. Wszystko wskazuje na to, że będą musiały zawrzeć nową umowę, której zakres ochrony zostanie dostosowany do ustawowych wymogów.[/ramka]
[i]Masz pytanie, wyślij e-mail do autora [mail=m.rzemek@rp.pl]m.rzemek@rp.pl [/mail][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA