fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czas wolny za gotowość do pracy

Fotorzepa, Seweryn Sołtys Seweryn Sołtys
Jeśli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał zadań służbowych, to ten czas gotowości nie będzie wliczany do jego czasu pracy
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=76037]Kodeks pracy[/link] pozwala na to, aby przełożony zobowiązał podwładnego do pozostawania, poza normalnymi godzinami pracy, w gotowości do wykonywania zadań wynikających z angażu – w firmie lub w innym wyznaczonym mu miejscu.Pracownik nie ma prawa odmówić pełnienia takiego dyżuru. Zgodnie bowiem z art. 100 § 1 k.p. do jego podstawowych obowiązków należy wypełnianie poleceń przełożonych, które nie są sprzeczne z prawem lub umową o pracę. A należy przyjąć, że polecenie szefa dotyczące pełnienia dyżuru dotyczy właśnie wykonywania zadań służbowych.Co ciekawe, takie bierne oczekiwanie na wykonanie zadań (nawet jeśli ostatecznie nie trzeba ich będzie realizować) nie jest wykonywaniem pracy. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 7 sierpnia 2001 r. [b](sygn. I PKN 730/00)[/b].Jak długo może trwać wspomniany dyżur – tego przepisy nie określają. Trzeba jednak pamiętać, że nie może on naruszać prawa podwładnych do wyp...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA