fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Wydarzenia

[srodtytul]Świat[/srodtytul]
Getúlio Dornelles Vargas, prezydent Brazylii, od 1937 roku sprawujący władzę dyktatorską, w 1945 roku zaczął liberalizować politykę. Po latach prześladowania opozycji przywrócił wybory prezydenckie, ogłosił amnestię dla więźniów politycznych, zalegalizował Komunistyczną Partię Brazylii oraz nawiązał stosunki dyplomatyczne z ZSRR. Te decyzje nie spodobały się armii. W październiku 1945 roku przy cichym poparciu USA wojskowi dokonali przewrotu i odsunęli Vargasa od władzy. W wyborach prezydenckich 1946 roku zwyciężył Enrico Gaspar Dutra, który ponownie zdelegalizował KPB i zerwał z ZSRR. W 1950 roku Vargas powrócił do pałacu prezydenckiego i chcąc zjednać sobie Waszyngton, wspierał amerykańską politykę powstrzymywania komunizmu w Ameryce Południowej. Ponownie jednak na drodze stanęła mu armia. Spodziewając się zamachu stanu, 24 sierpnia 1954 roku popełnił samobójstwo.
[srodtytul]Europa[/srodtytul]
17 sierpnia 1945 roku w Londynie nakładem wydawnictwa Secker and Warburg ukazała się powieść George’a Orwella „Folwark zwierzęcy”. Anglik opisał gospodarstwo rolne, w którym zwierzęta wyzwoliły się spod władzy człowieka. To alegoria narodzin i ewolucji komunizmu w ZSRR oraz relacji tego państwa ze światem. To także ostrzeżenie przed totalitaryzmem. Idee głoszone przez knura Majora („wszystkie zwierzęta są równe”) szybko ulegają wypaczeniu, a władzę przejmuje knur Napoleon (oczywiste nawiązanie do Stalina), tworząc społeczność totalitarną. Mimo że książka i jej autor w krajach komunistycznych znaleźli się na indeksie, powieść od roku 1979 była w Polsce wielokrotnie wydawana w tzw. drugim obiegu. Podstawą tych wydań była pierwsza polska edycja „Folwarku zwierzęcego” w przekładzie Teresy Jeleńskiej, opublikowana w Londynie w 1947 roku.
[srodtytul]Polska[/srodtytul]
W sierpniu 1945 roku rozpoczęły się przygotowania do utworzenia w kraju cywilno-wojskowej organizacji antykomunistycznej Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji Wolność i Niezawisłość (zwanej potocznie Zrzeszeniem
Wolność i Niezawisłość). Trzonem były struktury rozwiązanej 8 sierpnia Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj – na jej czele stał płk Jan Rzepecki, który objął kierownictwo nowej organizacji. Mimo że stawiała sobie za cel zwalczanie komunistów środkami politycznymi, część oddziałów wojskowych Armii Krajowej i DSZ, podporządkowanych teraz WiN, atakowała oddziały LWP, milicji oraz formacje resortu bezpieczeństwa. W ręce UB, które starało się wszelkimi sposobami rozbić WiN, wpadali jej kolejni przywódcy: Rzepecki, płk Franciszek Niepokólczycki, ppłk Wincenty Kwieciński i ppłk Łukasz Ciepliński. Wykorzystując informacje ze śledztwa oraz członków organizacji, którzy załamali się i poszli na współpracę, bezpieka stworzyła fikcyjną V Komendę WiN. Była to gra operacyjna obliczona na rozpracowanie polskiej emigracji antykomunistycznej oraz dezinformację służb wywiadowczych państw zachodnich i kontrolowanie kanałów przerzutowych z kraju za żelazną kurtynę. Operacja została zakończona w 1952 roku i nagłośniona propagandowo dla skompromitowania części środowisk emigracyjnych
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA