fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Lokalne uczelnie wspomogą rozwój regionów

Fotorzepa
Państwowe wyższe szkoły zawodowe powinny przejść w gestię samorządu wojewódzkiego. Projekt ustawy, która ma to sprawić, powstał w Senacie
Zdaniem projektodawców przemawia za tym charakter tych uczelni. Powstały one w 1997 r. Jest ich 36, a mieszczą się głównie w miastach, które utraciły status stolic wojewódzkich. Kształci się w nich obecnie 93 906 osób. Prowadzą studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie. Nie mają jednak uprawnień do nadawania tytułu naukowego doktora.
Uzasadniając projekt, senatorowie podnoszą, że uczelnie zlokalizowane w mniejszych ośrodkach pomagają ze względu na ich bliskość w uzyskiwaniu wyższego wykształcenia osobom mniej zamożnym. Sprzyjają też rozwojowi regionów, kształcąc specjalistów najbardziej potrzebnych na danym terenie.
Przekazanie ich województwom zwiększyć ma wpływ na dostosowanie profilu kształcenia do potrzeb lokalnych. Ma też zwiększyć zainteresowanie samorządów ich sytuacją, w tym materialno-lokalową.
Projekt zakłada przekształcenie tych szkół z państwowych osób prawnych w samorządowe osoby prawne. W konsekwencji ich majątek stanie się majątkiem województw. Sejmik właściwego województwa będzie wyrażał zgodę na dokonanie czynności prawnych, jeśli wartość rozporządzenia majątkiem bądź prawami przekroczy 50 tys. euro.
Samorząd województwa uzyska większą samodzielność w tworzeniu, likwidacji, łączeniu bądź zmianie nazwy uczelni zawodowych. Decyzje te pozostaną wprawdzie w gestii Rady Ministrów, która wydaje w tej sprawie rozporządzenia, jednak samorządy, które będą występowały z wnioskami o te decyzje, nie będą musiały uzyskiwać już zgody ministra szkolnictwa wyższego, lecz jedynie jego opinię.
W organach publicznych wyższych szkół zawodowych takich jak senat czy kolegium elektorów obok nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz innych pracowników tych uczelni będą zasiadali przedstawiciele samorządu wojewódzkiego.
Obowiązkowe ma być tworzenie konwentu jako organu reprezentującego zainteresowane funkcjonowaniem uczelni publicznej podmioty i środowiska, np. organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucje i stowarzyszenia naukowe, zawodowe oraz twórcze, organizacje pracodawców, przedsiębiorców i instytucje finansowe.
Kanclerza publicznej uczelni zawodowej będzie wybierać zarząd województwa po zasięgnięciu opinii senatu i rektora.
Zmieni się także system finansowania tych szkół. Dotacje będą przekazywane nie jak dotychczas bezpośrednio z budżetu państwa, lecz za pośrednictwem budżetu wojewódzkiego. Stworzony zostanie także system wspomagania ze środków samorządu poprzez kontraktowanie prowadzenia określonych kierunków studiów, istotnych dla regionalnego rynku pracy.
Projektodawcy uważają, że ustawa mogłaby wejść w życie 1 października 2010 roku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA