Tymczasowe aresztowanie szybciej zakończy angaż

www.sxc.hu
To, jak długo trwają zobowiązania stron stosunku pracy, z reguły zależy od ich woli i ustaleń. Czasem jednak stosunek pracy wygasa z mocy prawa
Takie wygaśnięcie oznacza ustanie stosunku pracy w wyniku zdarzenia, z którym przepisy prawa pracy łączą taki właśnie skutek. Nie ma wtedy potrzeby dodatkowego składania oświadczeń woli przez strony stosunku pracy.[srodtytul]W razie śmierci[/srodtytul]Stosunek pracy przede wszystkim wygasa z powodu śmierci pracownika. Tak wynika z art. 631 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037]kodeksu pracy[/link]. Podpisując umowę o pracę, podwładny zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy.W przypadku śmierci osobiste świadczenie nie jest już w ogóle możliwe. Dlatego z dniem śmierci stosunek pracy wygasa, i to niezależnie od tego, jaka była przyczyna zgonu.Stosunek pracy wygasa także wtedy, gdy umiera pracodawca będący osobą fizyczną. Wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie, które zapłacą spadkobiercy zmarłego. Przy czym do wygaśnięcia stosunku pracy nie dojdzie, jeśli pracownik zostanie ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL