fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Nie każdy majątek radny ujawni w składanym oświadczeniu

www.sxc.hu
Czy w oświadczeniu majątkowym radnego w rubryce IX należy wpisać składniki mienia ruchomego będące własnością spółki cywilnej, w której radny ma udziały (20 proc.)? Spółka prowadzi działalność w zakresie odzysku odpadów oraz budowlaną. Powoduje to, że wartość posiadanego przez nią majątku jest naprawdę duża.
Na wstępie należy wyjaśnić, że pomiędzy wspólnikami spółki cywilnej istnieje współwłasność łączna, której podstawową cechą jest jej bezudziałowy charakter. Każdemu ze wspólników przysługuje zatem równe prawo do całego majątku, a także do każdej rzeczy i prawa tworzących tę całość.
Majątek wspólny wspólników jest wyodrębniony od ich majątków osobistych i tworzy tzw. współwłasność łączną wspólników.
Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach.
Nie może także domagać się podziału tego majątku w czasie trwania spółki.
Ustawa o samorządzie gminnym w art. 24h ust. 1 zd. 2 jednoznacznie rozstrzyga, że oświadczenie majątkowe dotyczy tylko majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Tak więc w oświadczeniu majątkowym należy wykazywać tylko te masy majątkowe. Co prawda zarówno wspólność majątkowa małżeńska, jak i wspólność majątku wspólników spółki cywilnej charakteryzuje się współwłasnością łączną, jednakże ustawodawca nakazuje ujawnianie tylko małżeńskiej współwłasności łącznej.
W konsekwencji stwierdzić należy, że składników mienia ruchomego będących współwłasnością wspólników spółki cywilnej radny nie musi ujawniać ani w rubryce IX, ani w żadnej innej części oświadczenia majątkowego.
[i]Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Filipek & Kamiński sp. k.[/i]
[i]Podstawa prawna:
– art. 24h ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=00A743392370C45539918CECEBE31F2F?n=1&id=163433&wid=327597]ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA