Finanse

Obligacje BGK zadebiutowały na Catalyst

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego oraz obligacje zamienne na akcje spółki MCI Management
Do obrotu wprowadzono 2 serie obligacji BGK: jedna o wartości 797,5 mln zł (papiery 5-letnie), a druga — 1,8 mld zł (obligacje 9-letnie). Wartość papierów MCI to z kolei 50 mln zł.
Obligacje BGK wprowadzone zostały do obrotu jednocześnie na dwie platformy obrotu działające w ramach Catalyst – rynek regulowany GPW (obszar handlu detalicznego) i rynek regulowany BondSpot (obszar handlu hurtowego). Z kolei papiery MCI Management notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu, prowadzonym przez GPW w ramach Catalyst. Po dzisiejszych debiutach na Catalyst notowane są dłużne instrumenty finansowe, wyemitowane przez 12 emitentów o łącznej wartości 7,6 mld zł. Wyłączną autoryzację Catalyst otrzymały z kolei obligacje komunalne wyemitowane przez 5 gmin (Turek, Tczew, Kórnik, Połczyn-Zdrój, Ząbki) o łącznej wartości 41,5 mln zł.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL