fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dyplomacja

Kościół zmienia katechizm w USA

Watykan zgodził się na usunięcie z amerykańskiego katechizmu stwierdzenia przychylnego Żydom
W dotychczasowej wersji „Katolickiego katechizmu dla dorosłych” w USA znajdowało się następujące stwierdzenie: „Przymierze zawarte pomiędzy Bogiem i narodem żydowskim za pośrednictwem Mojżesza pozostaje ważne na wieczne czasy”. Słowa te interpretowano w taki sposób, że wyznawcy judaizmu mogą zostać zbawieni.
Zdaniem amerykańskich biskupów nie oddaje to jednak stanowiska Kościoła. Postanowili więc usunąć z katechizmu powyższy fragment i zastąpić go następującym: „Do narodu żydowskiego, który Bóg wybrał jako pierwszy do wysłuchania swojego Słowa, »należą przybrane synostwo i chwała, przymierza i nadanie Prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała«”.
Fragment ten to cytat z Listu do Rzymian (rozdział 9). Nadtytuł paragrafu, z którego zaczerpnięto fragment, brzmi „Apostoł współczuje Izraelowi”, a za słowami „Chrystus według ciała” znajdują się słowa: „który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen”. Wybór tego fragmentu Biblii można interpretować w następujący sposób: Żydzi, choć niegdyś byli ludem wybranym, aby być zbawionymi, muszą uznać Jezusa za Mesjasza.
Zaproponowaną przez amerykańskich biskupów poprawkę do katechizmu zaaprobował Watykan. Inicjatywa otrzymała „recognitio” Stolicy Apostolskiej, co oznacza, że jest ona zgodna z nauką Kościoła. Według obserwatorów zmiana katechizmu może doprowadzić do kolejnego zgrzytu na linii Kościół – Żydzi.
Główny punkt sporu pomiędzy katolikami a wyznawcami judaizmu sprowadza się bowiem właśnie do kwestii zbawienia. Kontrowersje wywołało przywrócenie przez Benedykta XVI wielkopiątkowej modlitwy o nawrócenie Żydów, a ostatnio w USA wybuchł konflikt pomiędzy Konferencją Biskupów a środowiskami żydowskimi.
Wywołała go poprawka biskupów do jednego z dokumentów, w której przypomniano, że Żydzi muszą się nawrócić. Przedstawiciele trzech głównych odłamów judaizmu zapowiedzieli, że jeżeli Kościół dalej będzie odchodził od przychylnego Żydom nauczania Jana Pawła II, dialog między obiema religiami może się okazać „nie do utrzymania”.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA