Telepraca tylko za zgodą zatrudnionego

Telepraca została uregulowana w kodeksie pracy w 2007 r. Budzi jednak wiele wątpliwości na przykład co do tego, czy można ją stosować do każdego pracownika i w każdym zakładzie pracy...
[b]Odpowiada Jolanta Zarzecka-Sawicka radca prawny w kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz:[/b] Nie wskazują natomiast rodzajów pracy, przy których wykonywaniu może być stosowana, ani w jakich typach firm można ją wprowadzić. Z ustawy wynika natomiast, że warunki stosowania przez pracodawcę telepracy powinny być określone w porozumieniu zawartym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową albo w regulaminie utworzonym przez pracodawcę po konsultacji z przedstawicielami pracowników.Jednym z postanowień takiego porozumienia lub regulaminu może być wskazanie stanowisk czy rodzajów prac, przy których w danej firmie dopuszcza się możliwość zatrudniania telepracowników. Zawsze podwładni muszą wyrażać zgodę na taką formę zatrudnienia (albo przy podpisywaniu umowy, albo w trakcie pracy). Należy przy tym pamiętać, że w formie telepracy może być świadczona tylko taka praca, która jest regularnie wykonywana poza zakładem pracy, przy wykorzys...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL