fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za czas awarii też trzeba wypłacać pensje

Ich naliczenie nie przebiega jednak identycznie dla wszystkich zatrudnionych. Obowiązujący sposób zależy od tego, z czego składają się ich miesięczne pobory
Zatrudniając pracownika, pracodawca zobowiązuje się zapewnić mu pracę odpowiadającą treści zawartej umowy oraz wypłacać wynagrodzenie. Zatem każde przeciwne zachowanie jest działaniem wbrew zawartemu zobowiązaniu. Wynagrodzenie jest jednak gratyfikacją jedynie za wykonaną pracę (art. 80 kodeksu pracy). Nie przysługuje ono za czas jej niewykonywania.Wyjątek od powyższej zasady może wynikać jedynie z przepisów prawa i jest nim m.in. art. 81 kodeksu pracy (k.p.). Wprowadza on [b]tzw. wynagrodzenie przestojowe, które pracownik otrzyma za czas niewykonywania pracy, pod dwoma wszakże warunkami: pozostawania w gotowości do jej świadczenia i wystąpienia po stronie pracodawcy przeszkody uniemożliwiającej wykonanie pracy.[/b][srodtytul]Dwa typy przeszkód[/srodtytul]W praktyce spotykamy dwa typy przeszkód leżących po stronie pracodawcy, które warunkują uznanie okresu niewykonywania pracy za przestój. Mogą być one:- zawinione przez pracodawcę, jak np. jednostronne ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA