fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wysokość pensji to tajemnica

ROL
Możesz wymagać od podwładnego, by zachował dla siebie, ile zarabia. A gdyby się wygadał, masz prawo wyciągnąć wobec niego konsekwencje, ze zwolnieniem włącznie
W Polsce dane dotyczące polityki wynagradzania są przez większość pracodawców traktowane jako informacje poufne. Ogłoszenia o pracę, w których znajdują się dane o proponowanej pensji, należą do rzadkości. Szczegółowe informacje o wynagrodzeniu ewentualny kandydat uzyskuje w końcowej fazie procesu rekrutacyjnego. A pobory pracownicze są zwykle zachowywane w tajemnicy.[srodtytul]Może być naruszenie[/srodtytul]Nie tylko polityka zatrudnienia realizowana w zakładzie jest przyczyną niepodawania do publicznej wiadomości indywidualnego wynagrodzenia pracownika.[b]Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku z 16 lipca 1993 r., I PZP 28/93[/b]), że ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego pracownika . Wskazał jednak, że naruszeniem dóbr osobistych nie jest każdy przypadek ujawnienia wysokości wynagrodzenia. Będą to na pewno sytuacje, gdy pracownik w sposób wyraźny sprzeciwił się u...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA