fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

Powraca apetyt na ryzyko

Piotr Kwieciński, dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Axa Życie
Rzeczpospolita
Inwestorzy coraz odważniej sięgają po inwestycje na rynku akcji. Od początku roku utrzymuje się znaczne dodatnie saldo napływu aktywów na rynki rozwijające się – do niedawna uważane za obarczone bardzo dużym ryzykiem
Napływy środków są pochodną dobrej koniunktury na rynkach akcji, która utrzymuje się od połowy lutego. Obserwowane odbicie jest jednym z najszybszych w historii. Czy jednak te zwyżki to już wyczekiwane uzdrowienie?
Historycznie rynek akcji wyprzedzał sytuację w gospodarce o cztery – sześć miesięcy. W mojej opinii jednak na trwałe odwrócenie trendu spadkowego musimy jeszcze poczekać.
Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla światowej gospodarki będzie powolne wychodzenie z kryzysu. Mimo ostatnich sygnałów poprawy sytuacji rynki nadal są w stanie głębokiej nierównowagi. W ostatnich dniach odżyły obawy o sytuację w USA. Według Białego Domu deficyt budżetu może sięgnąć w tym roku 1,8 bln dol., co wymagać będzie ogromnych emisji długu. To zrodziło obawy przed wzrostem inflacji i doprowadziło do znaczącego przyspieszenia w ostatnich tygodniach trwającej od początku roku wyprzedaży papierów skarbowych zarówno w USA, jak i na większości rozwiniętych rynków.
Na polskim rynku dużym problemem jest zahamowanie akcji kredytowej przez banki. Wyłączając wpływ wzrostu kursu euro i dolara w I kw., dynamika udzielania kredytów spadła niemal do zera. Z informacji NBP wynika, że banki nadal zaostrzają kryteria kredytowe, a tendencja ta może się utrzymać w kolejnych miesiącach.
Niestety, w kryzysie pogarszanie się sytuacji w gospodarce przekłada się na trudność w oszacowaniu ryzyka kredytowego, a pogarszająca się sytuacja finansowa firm wpływa na spadek jakości portfela kredytów. Dodatkowo polskie banki w okresie dobrej koniunktury wypłacały duże dywidendy i dziś nie mają odpowiedniej „poduszki” kapitałowej. Aby bezpiecznie zachować wskaźnik wypłacalność na wymaganym przez NBP poziomie, muszą stopować wzrost kredytów. Sytuacja wydaje się paradoksalna: banki udzielają niechętnie pożyczek, kiedy pożyczki te są najbardziej potrzebne, oraz odwracają się od tych firm, które najbardziej potrzebują wsparcia finansowego.
Wracając na rynek akcji, to wydaje się on bardzo silny, o czym świadczą rekordowe tygodniowe zwyżki na GPW. Siła ta to głównie nastroje. Dane jeszcze nie nadążają. Dlatego potencjał dalszego wzrostu jest w dużej mierze wyczerpany. Ostrożność nakazuje zachowanie daleko posuniętej rozwagi przy podejmowaniu decyzji o wejściu na rynek. Warto poczekać na potwierdzenie poprawy w gospodarce.
[i]Piotr Kwieciński - dyrektor Departamentu Zarządzania AktywamiAxa Życie[/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA