fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 68 z 6 maja 2009

[b]Ustawy[/b] (poz. 573 – 577), z 19 marca i dwie z 3 kwietnia, o zmianie ustawy:
- o referendum ogólnokrajowym,
- o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
- o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012,
- z 23 kwietnia o ratyfikacji konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu 15 maja 2003 r.; wszystkie wchodzą w życie 21 maja.
[b]Umowa międzynarodowa[/b] (poz. 577 – 578):
- Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w ciągu linii komunikacyjnych o znaczeniu państwowym w RP i w ciągu federalnych linii kolejowych w RFN, podpisana we Frankfurcie n. Odrą 26 lutego 2008 r.
- oświadczenie rządowe z 21 kwietnia 2009 r., że wskazana umowa weszła w życie 1 maja 2009 r.
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 579 – 582):
[b]- gospodarki[/b] z 20 kwietnia w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji; 21 maja,
[b]- kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 20 kwietnia w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze którego jest położone Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince, oraz obszaru i granic jego strefy ochronnej; 7 sierpnia,
[b]- rolnictwa i rozwoju wsi[/b] z 10 kwietnia w sprawie zmiany nazwy Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa; 21 maja,
[b]- środowiska[/b] z 28 kwietnia w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wniosku o zmianę wpisu do rejestru (DzU nr 68, poz. 582); 6 maja.
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (poz. 583) z 28 kwietnia w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji oraz ramowego podziału czasu w programach ogólnokrajowych i regionalnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego; 6 maja.
[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego[/b] (poz. 584 – 585), dwa z 28 kwietnia, o niezgodności z konstytucją:
- art. 58 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (K 27/07),
- art. 434 § 3 i art. 443 zdanie pierwsze in fine kodeksu postępowania karnego (P 22/07); w zakresie wskazanym w wyrokach przepisy obu ustaw straciły moc 6 maja.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=309974]Dz.U. nr 68[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA