fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie "Rz" w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla osób spokrewnionych

w obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. stanie prawnym wynikającym z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w związku z uchyleniem art. 16 tej ustawy w przypadku zawarcia umowy użyczenia nieruchomości nie ustala się przychodu po stronie właściciela (dającego w użyczenie). Dla biorącego w użyczenie np. lokal lub budynek powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wysokość tego przychodu określa się w oparciu o art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjmując równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku. Jednocześnie należy mieć na uwadze postanowienia art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z których wynika, że wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od o...
Źródło: Ministerstwo Finansów
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA