fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pracownikowi czasem można kazać wrócić do firmy

Ostatnio nasz pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego. Chce go wziąć aż na rok. Chcemy się przychylić do jego prośby, jednak z takim zastrzeżeniem, że w razie potrzeby będziemy mogli go z takiego urlopu odwołać. Czy możemy?
[b]Tak.[/b] Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego dłuższego niż trzy miesiące strony mogą dopuścić możliwość odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn. Tak wynika z art. 174 § 3 k.p. Za ważne przyczyny uznaje się takie, które powodują zakłócenie toku pracy w zakładzie, które nie były znane w momencie udzielania urlopu.Jeśli strony postanowią dopuścić taką możliwość odwołania pracownika z urlopu, to warto dla celów dowodowych, aby uzgodnione warunki odwołania strony zawarły na piśmie. Możliwe jest nawet konkretne wyliczenie takich przyczyn przez strony.Zauważyć należy, że aby pracodawca mógł odwołać pracownika z urlopu, taki urlop musi trwać co najmniej trzy miesiące. Oznacza to, że jeśli pracownik korzysta z kilku urlopów bezpłatnych pod rząd, których łączny wymiar przekroczy trzy miesiące, zawarcie porozumienia w sprawie możliwości odwołania pracownika z urlopu nie będzie skuteczne.Pracodawca nie jest zobowiązany do pokrycia ewentual...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA