fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Za wadliwe produkty można zapłacić mniej

Pracownik jest kontrolerem jakości. Pracodawca dał mu do podpisania dokument, z którego wynika, że jeżeli wysłany zostanie wadliwy produkt, to będzie potrącać z jego wynagrodzenia 350 zł. I tak będzie robił do skutku, aż nie nauczy się prawidłowo kontrolować. To może pracownika pozbawić wynagrodzenia nawet za cały miesiąc. Czy jeśli dostaje premie, to takie potrącenie nie powinno odbyć się ich kosztem? Wynagrodzenie jest przecież gwarantowane
Przepisy kodeksu pracy wprawdzie gwarantują pracownikom wynagrodzenie za pracę (art. 80), ale nakładają na nich obowiązek wykonywania tej pracy sumiennie i starannie (art. 100 § 1). Z art. 82 k.p. wprost wynika, że za wadliwe wykonanie z winy pracownika produktów lub usług wynagrodzenie nie przysługuje. Jeżeli wskutek wadliwie wykonanej pracy z winy pracownika nastąpiło obniżenie jakości produktu lub usługi, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Jeżeli wadliwość produktu lub usługi została usunięta przez pracownika, przysługuje mu wynagrodzenie odpowiednie do jakości produktu lub usługi, z tym że za czas pracy przy usuwaniu wady wynagrodzenie nie przysługuje.Zatem pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje finansowe wobec pracowników, którzy ze swej winy wadliwie wykonali produkty lub usługi. [b]Przepisy kodeksu pracy nie przewidują natomiast możliwości określenia ryczałtowo kwoty, o jaką ma prawo obniżyć wynagrodzenie za pracę, np. za każdy źle...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA