fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Dla kogo dodatek specjalny?

Czy dodatek specjalny może zostać przyznany ze względu na charakter lub warunki pracy? Czy jeżeli pracownik otrzymywał taki dodatek, to może go otrzymywać nadal? O jakim dodatku specjalnym jest mowa w art. 36 ust. 3 ustawy?
[b][i]Odpowiada Małgorzata Terlikowska, radca prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym:[/i][/b]
Obecnie dodatek specjalny przysługuje z mocy art. 36 ust. 3 ustawy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście i marszałkowi województwa. Należy się im w wysokości od 20 do 40 proc. sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (§ 6[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4AD388822EB6BB471A28CB0263DC150F?id=305817] rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, DzU nr 50, poz. 398, dalej rozporządzenie[/link]).
Każdemu innemu pracownikowi samorządowemu również może zostać przyznany dodatek specjalny, ale za zwiększenie obowiązków służbowych lub powierzenie dodatkowych zadań. Nie należy go jednak utożsamiać z dodatkiem specjalnym, o którym mowa w art. 36 ust. 3 ustawy. Nie należy również rozszerzać jego stosowania na „charakter lub warunki pracy”. Takich tytułów jego przyznania ustawa nie przewiduje. Nie ma natomiast przeszkód, żeby pracodawca w regulaminie wynagradzania taki dodatek wprowadził. Jeśli osobę, która dotychczas go otrzymywała, obejmą postanowienia regulaminowe w tej sprawie, niewykluczone że dodatek nadal będzie jej wypłacany.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA