fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do 8 maja wystąp o zwrot składek

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Do 8 maja trzeba złożyć wniosek, jeśli ZUS ma oddać nienależnie wpłacone pieniądze w okresie od stycznia 1999 r. do 7 maja 2003 r.
Ten termin wynika z art. 5 ust. 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A0C7D147FA62F0FCC9289BA532B8794D?id=267405]ustawy z 28 marca 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 67, poz. 411)[/link]. Przepis ten przewiduje, że zwrot nienależnie opłaconych składek, które w momencie wejścia w życie nowelizacji były już przedawnione, nastąpi pod warunkiem złożenia wniosku w ciągu 12 miesięcy, licząc od 8 maja 2008 r. A więc 8 maja br. termin minie bezpowrotnie, bo nie da się go przywrócić. Po jego upływie ubezpieczony bezpowrotnie straci możliwość odzyskania nadpłaconych kwot.Jeśli wniosek o zwrot nadpłaty wpłynie terminowo, ZUS zwróci ją ubezpieczonemu w gotówce lub na wskazany rachunek bankowy. Wniosek powinien trafić do terenowej jednostki organizacyjnej zakładu, która jest właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej odzyskaniem pieniędz...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA