fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Monitor Polski Nr 21 z 7 kwietnia 2009

[b]Postanowienia prezydenta RP[/b] (poz. 254 – 263), dziesięć z 5, 18, 20, 21, 22, 25, 26 i 28 sierpnia, o nadaniu orderów i odznaczeń.
[b]Zarządzenie prezydenta RP[/b] (poz. 264) z 31 marca zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta RP; weszło w życie z dniem podpisania, tj. 31 marca.
[b]Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej[/b] (poz. 265 – 266), dwie z 30 marca, w sprawie:
- wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania i przeprowadzenia głosowania oraz przekazywania dokumentów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.,
- sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w ww. wyborach; oba weszły w życie z dniem podjęcia, tj. 30 marca.
[b]Zarządzenie prezesa Rady Ministrów[/b] (poz. 267) nr 28 z 1 kwietnia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu; weszło w życie 7 kwietnia.
[b]Obwieszczenia[/b] (poz. 268 – 272):
[b]- ministra finansów[/b] z 30 marca w sprawie stawki odsetek (10,50 proc. od 26 marca) oraz obniżonej stawki odsetek (7,88 proc.) za zwłokę od zaległości podatkowych,
[b]- gospodarki[/b] z 23 marca w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2008 r.,
[b]- kultury i dziedzictwa narodowego[/b] z 26 marca w sprawie ogłoszenia decyzji o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,
[b]- sprawiedliwości [/b]z 27 marca o wolnym stanowisku komornika,
[b]- prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego[/b] z 31 marca o wolnym stanowisku sędziowskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi.
[b]Komunikaty ministra rozwoju regionalnego[/b] (poz. 273 – 274), z 26 i 31 marca:
- o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany programu operacyjnego „Pomoc techniczna 2007 – 2013”,
- w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”.
Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=307110]M.P. nr 21[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA