fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przychód należny powstaje nie później niż w dniu wystawienia faktury

Wykonawca robót budowlanych otrzymując zapłatę na podstawie faktur wystawianych według zaakceptowanego przez zleceniodawcę stanu zaawansowania robót w danym miesiącu, uzyskuje przychód należny. Powstaje on każdorazowo w dniu wystawienia na koniec miesiąca faktury
[b]Tak orzekł NSA 20 lutego 2008 r. (II FSK 1727/07).[/b]Podatnik zwrócił się do organów podatkowych o interpretację przepisów. Wskazał, że zgodnie z warunkami wiążącego go kontraktu na roboty budowlane wystawia co miesiąc faktury według zaakceptowanego przez zleceniodawcę stanu zaawansowania robót, określając szacunkową wartość wykonanych prac w każdym miesiącu. Podatnik uznał, że nie musi wykazywać przychodu należnego co miesiąc na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, zgodnie z którym przychód powstaje z chwilą wykonania lub częściowego wykonania usługi. Jego zdaniem przychód w tej sytuacji nie występuje, ponieważ prace wykonywane w danych miesiącach nie są formalnie odbierane, a wykonanie usługi nastąpi dopiero po wykonaniu całości prac.Ponadto wskazał, że zastosowanie znajdzie tu art. 12 ust. 4 ustawy o CIT, który wyłącza z przychodów podatkowych przedpłaty i zaliczki pobrane na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA