fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Czy odpis aktu stanu cywilnego można dostać pocztą?

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy akt zgonu zmarłego ojca mogę otrzymać pocztą, czy powinienem go odebrać osobiście?
Na początek warto przypomnieć, że akt zgonu jest aktem stanu cywilnego i jako taki stanowi część księgi stanu cywilnego. Księgi te przechowuje się w urzędach stanu cywilnego lub archiwum państwowym. Tak więc nasz czytelnik może wystąpić o odpis aktu zgonu, a nie o sam akt.
[srodtytul]Wniosek do USC [/srodtytul]
Bezpośrednio po sporządzeniu aktu zgonu osoba, która zgłosiła zgon, może złożyć wniosek o wydanie trzech odpisów aktu. Te pierwsze odpisy wydawane są bezpłatnie.
Kolejne odpisy także wydawane są po złożeniu [link=https://grafik.rp.pl/grafika2/301174]wniosku do urzędu stanu cywilnego[/link]. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową, a nawet mailem (o ile jesteśmy posiadaczami podpisu elektronicznego).
[srodtytul]Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego[/srodtytul]
O wydanie odpisu może wystąpić sąd lub inny organ państwowy, a także osoba, której stan cywilny został w akcie stwierdzony (dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy zmarłego (art. 83 ust. 1. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0C8C49F8A162A0BBABF673D3515B470E?id=174390]ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, DzU. nr 234, poz. 1571[/link]).
O wydanie odpisu mogą ubiegać się także osoby, które wykażą swój interes prawny, a także organizacja społeczna, o ile jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
We wniosku należy napisać do jakich celów potrzebny nam odpis. Od tego zależy to, czy musimy uiścić opłatę skarbową. Przykładowo, jeżeli jest nam potrzebny dla celów spadkowych, to opłata skarbowa wynosi 22 zł. Z kolei jeżeli odpis aktu zgonu będzie służył uzyskaniu renty socjalnej, to będziemy zwolnieni z opłaty skarbowej. Szczegółowe uregulowania dotyczące opłaty skarbowej znajdują się w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=184196]ustawie z 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (DzU nr 225, poz. 1635)[/link].
[srodtytul]Gdy składamy wniosek na odległość[/srodtytul]
Składając wniosek o odpis aktu cywilnego zaznaczamy, czy będziemy go odbierać osobiście czy w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla naszego miejsca zamieszkania.
Jeżeli czytelnik stara się o przesłanie aktu zgonu ojca z innego miasta, to po wysłaniu wniosku do urzędu stanu cywilnego (w którym odnotowano śmierć ojca) i uiszczeniu opłaty skarbowej, zostanie pisemnie powiadomiony o przesłaniu odpisu do właściwego urzędu stanu cywilnego, w miejscowości, w której mieszka. Tam będzie mógł odebrać odpis aktu zgonu.
Jeżeli czytelnik jest za granicą, to może wysłać wniosek bezpośrednio do urzędu stanu cywilnego, w którym sporządzono akt zgonu ojca, albo zwrócić się o to z wnioskiem do polskiego konsulatu. Odpis zostanie wysłany do konsulatu, gdzie czytelnik (po okazaniu dokumentu tożsamości) będzie mógł go odebrać.
[ramka][b]Rodzaje odpisów[/b]
[b]zupełny[/b] - stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; treść przypisków podaje się jedynie na wniosek osoby zainteresowanej,
[b]skrócony[/b] - nazwisko i imię (imiona) zmarłego, jego nazwisko rodowe, miejsce i datę zgonu, datę lub rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny zmarłego i jego ostatnie miejsce zamieszkania oraz nazwisko, imię i nazwisko rodowe małżonka, a także imiona i nazwiska rodowe rodziców zmarłego,
[link=https://grafik.rp.pl/grafika2/301677][b]międzynarodowy[/b] [/link]- wydany w Polsce jest dokumentem uznawanym w państwach, które ratyfikowały [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C57A7C2B9CD7AB001183F1CA13CB5923?id=170425]konwencję nr 17 Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego[/link] [/ramka]
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA