fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sprzeciw przedsiębiorcy wstrzyma prowadzone czynności

Jeśli dojdziemy do wniosku, że kontrolujący nas urzędnicy naruszyli przepisy, możemy złożyć sprzeciw. Do czasu jego rozpoznania prowadzone czynności zostaną wstrzymane
Od 7 marca przedsiębiorcom przysługuje nowe uprawnienie. Mogą, w przypadku naruszenia przez kontrolujących ich urzędników przepisów [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=9878D8F3495E9740D0BC4A72C95764DA?id=236773]ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2007 r. nr 155, poz. 1095 ze zm.)[/link], wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych. Oczywiście nie w każdym wypadku.Uprawnienie takie przysługuje im, gdy organy kontroli (np. fiskus) nie zawiadamiają ich o zamiarze wszczęcia kontroli. Pamiętajmy jednak, że możliwość wniesienia sprzeciwu wykluczona jest w sytuacji, gdy organy mogą podjąć czynności kontrolne bez zawiadomienia przedsiębiorcy (czyli np. wtedy, gdy prowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa).Sprzeciw można wnieść również wtedy, gdy organ wszczyna kontrolę przed upływem siedmiu dni lub po upływie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA