fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo w firmie

Eksploatacja wypożyczonego auta

Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
Czy koszt wynajęcia samochodu z wypożyczalni można w całości zaliczyć do kosztów podatkowych, czy konieczne jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu?
Art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o CIT wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki z tytułu kosztów używania, na potrzeby działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Nakłada jednocześnie na podatników użytkujących samochód osobowy niestanowiący składnika majątku obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, zgodnie z odrębnymi przepisami.Samochodem niestanowiącym składnika majątku podatnika może być samochód będący własnością pracownika, innych osób prawnych lub fizycznych, używany na podstawie np. umowy najmu, dzierżawy lub umowy użyczenia (nie dotyczy to umowy leasingu zdefiniowanej w ustawie o CIT; dla takiego auta nie trzeba prowadzić ewidencji – tak wynika...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA