fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 kwietnia 2009

[srodtytul]PRACE PODWODNE[/srodtytul]
- zmienione 27 marca rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka i dziennika prac podwodnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307413]DzU nr 57, poz. 471[/link])
[srodtytul]ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH[/srodtytul]
- minister rolnictwa i rozwoju wsi określił warunki i sposób przeprowadzania przez agencję płatniczą kontroli niektórych podmiotów wdrażających zadania delegowane objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307400]DzU nr 57, poz. 473[/link])
[srodtytul]ŚRODOWISKO: SPRZĘT ELEKTRYCZNY[/srodtytul]
- zmienione 1 kwietnia rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308726]DzU nr 63, poz. 525[/link])
[srodtytul]SZKOLNICTWO WYŻSZE[/srodtytul]
- w swoim rozporządzeniu z 2 kwietnia 2007 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego nadał nową treść załącznikowi „Wykaz wskaźników kosztochłonności makrokierunków i studiów międzykierunkowych oraz kierunków innych niż określone w § 2 rozporządzenia” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308721]DzU nr 63, poz. 526[/link])
[srodtytul]TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY[/srodtytul]
- dzisiaj traci moc, jako niezgodny z konstytucją, art. 148 § 2 i 3 kodeksu karnego ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=308703]DzU nr 63, poz. 533[/link])
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA