fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odliczenie będzie, ale nie przy marży

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Posiadam numer VAT UE. Kupuję za granicą od osób fizycznych samochody osobowe. Jako towary używane sprzedaję je na zasadzie marży. W związku z prowadzoną działalnością kupuję usługi (np. przeglądy techniczne) i towary (m.in. części, paliwo). Czy mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od tych faktur?
[b]Tak[/b] Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony, z pewnymi zastrzeżeniami. W myśl art. 120 ust. 19 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów używanych, jeżeli podlegały opodatkowaniu podatkiem na zasadach innych niż określone w ust. 4 i 5 (system marży). Natomiast art. 120 ust. 4 mówi, że w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku.Oznacza to, że brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z kupionymi przez czytelnika towarami i usługami dotyczy jedynie przypadków, gdy nabył on towar używany, któreg...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA