fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Straty na transakcjach walutowych zwiększą koszty

Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Czy spółka może stratę poniesioną w wyniku transakcji walutowych potraktować jako koszt podatkowy?
[b]Tak.[/b] Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1. Są nimi zatem wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, której celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.Rozpatrując jednak kwestię kosztów podatkowych, należy mieć na uwadze treść art. 16 ust. 1 ustawy. Z ust. 1 pkt 8b wynika, że nie uważa się za koszty wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych – do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów lub ich odpłatnego zbycia – jeżeli wydatki te nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w tym przypadku. Tym samym za moment potrącenia k...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA