fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Dodatek specjalny dla zastępcy

Czy zastępcy burmistrza można przyznać dodatek specjalny, a jeżeli tak, to w jakiej wysokości i na jakich podstawach?
[b]Nie.[/b] Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości przyznania zastępcy wójta dodatku specjalnego. Co prawda art. 36 ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że pracownikowi samorządowemu taki dodatek może zostać przyznany z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych, ale brak jest przepisów określających zasady przyznawania tego dodatku.
Nie zawiera ich w szczególności rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Określa ono jedynie wysokość tego dodatku dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Sprawy te nie mogą być też uregulowane w regulaminie wynagradzania. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu pracy do pracowników zatrudnionych na podstawie powołania, mianowania czy wyboru postanowienia tych regulaminów nie mają zastosowania.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA