fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ważne są także ogólne zasady unijnego systemu VAT

Interpretując krajowe regulacje dotyczące VAT, podatnik może powoływać się nie tylko na konkretne przepisy dyrektywy, ale także na ogólne zasady systemu VAT wynikające z prawa wspólnotowego, takie jak zasada równego traktowania podatników oraz zasada neutralności tego podatku
[b]Tak orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości 10 kwietnia 2008 r. w sprawie Marks & Spencer plc przeciwko Commissioners of Cusoms & Excise (C-309/06)[/b]. ETS przypomniał, że zasady obowiązujące w prawie wspólnotowym powinny być zawsze uwzględniane przy ocenie przepisów krajowych.[srodtytul]Słodki problem brytyjskiej spółki[/srodtytul]Orzeczenie dotyczyło brytyjskiej spółki, której odmówiono zwrotu nienależnie zapłaconego podatku od wartości dodanej (VAT).Od czasu ustanowienia podatku VAT w Wielkiej Brytanii (1973 r.) sprzedawane przez Marks & Spencer pokryte czekoladą ciastka („teacakes”) były opodatkowane podstawową stawką VAT, w odróżnieniu od innych ciastek oraz ciast korzystających z zerowej stawki. Dopiero w 1994 r. brtyjskie organy podatkowe przyznały się do błędu i zaczęły klasyfikować „teacakes” jako ciasta, które powinny być objęte stawką zerową przewidzianą dla dostawy produktów żywnościowych.[srodtytul]Bezpodstawne wzbogaceni...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA