fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 19.09.2020

Więcej nowych firm

Nowe firmy zarejestrowane w Łódzkiem
ROL
W 2006 roku zarejestrowano w województwie łódzkim o prawie 2 tys. więcej nowych podmiotów gospodarczych niż rok wcześniej i ok. 3,5 tys. więcej niż w roku 2004. Na koniec ubiegłego roku w województwie istniało ponad 240 tys. podmiotów gospodarczych, nie licząc rolników indywidualnych. Najwięcej firm powstaje w branży handlowej i naprawczej (ponad 6300 w 2006 roku) oraz obsługującej nieruchomości i firmy (prawie 3 tys.),najmniej - zajmujących się rybołówstwem i rybactwem (tylko 5), oraz górnictwem i kopalnictwem (10). Największy przyrost w stosunku do 2005 roku nastąpił w branżach budowlanej, hotelarskiej i usługowej. Liczba nowych firm zajmujących się wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię, gaz i wodę pozostała na podobnym poziomie, powstało natomiast mniej podmiotów z branży edukacyjnej i ochrony zdrowia.[ramka]W wojewóe w handlu i naprawach oraz branży obsługującej nieruchomości i firmy.[/ramka]...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA