fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

  • 12.08.2020

Działalność BGK w województwie dolnośląskim

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem państwowym i jego celem jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Podejmuje działania na rzecz rozwoju województwa dolnośląskiego, aktywnie działając na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz firm, zwłaszcza z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
BGK prowadzi działalność komercyjną w obszarze bankowym na takich samych zasadach jak inne banki, ale przede wszystkim realizuje programy zlecone przez rząd. Beneficjentami pomocy BGK mogą być zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorcy. Pomoc banku oferowana jest w różnych formach, takich jak preferencyjne kredyty, dopłaty do kredytów lub oprocentowania, poręczenia i gwarancje. Podstawową funkcją BGK jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania, w szczególności przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. BGK zapewnia kompleksową obsługę JST, finansując na dogodnych warunkach wszystkie etapy inwestycji - zarówno koszty jej przygotowania, jak i realizacji, w tym wkład własny. W tym zakresie bank obsługuje program prefinansowania pożyczek ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytów ze środków Funduszu Rozwo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA