Opinie

W obronie wolności nauki

Protestujemy przeciw powrotowi do stalinowskich praktyk na Uniwersytecie Wrocławskim. Piętnujemy dławienie wolności nauki poprzez nagonkę, wymierzoną w konferencję naukową, tylko z powodu uznania za „niepoprawnego politycznie” jednego z jej uczestników.
Ze szczególnym oburzeniem protestujemy przeciwko wyraźnym przejawom blokowania swobody dyskusji o aktualnych, trudnych problemach stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich. W szczególności w tej sprawie solidaryzujemy się z dotychczasowym dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych prof. Tadeuszem Marczakiem, którego usuwa się ze stanowiska z powodu Jego inicjatyw, służących ugruntowywaniu wiedzy o najnowszych dziejach Polski oraz z prof. Jerzym Robertem Nowakiem, oszczerczo atakowanym przez „Gazetę Wyborczą” i konformistycznych naukowców. Domagamy się natychmiastowego wycofania wszystkich posunięć, godzących w wolność nauki na Uniwersytecie Wrocławskim i zapewnienia na przyszłość pełnej swobody badań naukowych, nie skrępowanej żadnymi kagańcami.
- Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator - ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda
- Kinga Baraniuk-Morka, menedżer - ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, KUL - prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK - dr inż. Hanna Bassara, Politechnika Warszawska - prof. dr hab. (KUL) Ryszard Bender, senator RP, prezes lubelskiego KIK-u - Janina Bieleniak-Kirschner, polonistka - o. dr Krzysztof Bieliński, CSRR, rektor WSKSiM, Toruń - Barbara Błasińska, historyk filozofii - prof. dr hab. Ryszard Błaszczyszyn, fizyk, Uniwersytet Wrocławski - doc. dr prawa Olgierd Boehr - dr Ewa Boerner, geolog, wiceprezes Fundacji „Polskie Gniazdo”, Wrocław - Krzysztof Boerner, geolog, wiceprezes Fundacji „Polskie Gniazdo”, Wrocław - dr Barbara Bober, Politechnika Wrocławska - dr Zdzisław Bober, Wrocław - Jadwiga Bobrowska, artysta plastyk - prof. dr hab. Stanisław Borkacki, Kraków - prof. dr hab. Rafał Broda - prof. dr hab. Ryszard Brykowski - Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych - poseł Czesław Chroz - o. Jacek Cydzik, CSRR - reżyser Alina Czerniakowska - dr hab.pProfesor uczelniany Janusz Czyż - prof. dr hab. Kazimierz Denek, UAM (Poznań), dr honoris causa - dr Maria Dębowska, Wrocław - Janusz Dobrosz, b. wicemarszałek Sejmu RP, prezes partii „Naprzód Polsko” - Jarosław Domosławski, prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego - prof. dr hab. Włodzimierz Roch Doruchowski - muzyk Marek Dyżewski, b. rektor Akademii Muzycznej, Wrocław- ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski - Maciej Eckhardt, prezes Towarzystwa Kamrackiego - Mieczysław Falto, kpt. żw. PŻM, przewodn. Rady Pracowniczej - Maria Fieldorf-Czapska -prof. dr hab. Andrzej Flaga, Politechnika Krakowska - Arkadiusz Gacparski, artysta plastyk - Mieczysław Gil, b. przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, b. poseł paru kadencji - poseł do Sejmu RP Zbigniew Giżyński - Edmund Glaza, przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie - dr Kazimierz Golinowski - Maria Gołębiewska, artysta plastyk - prof. dr hab. Grzegorz Górski, KUL - Stefan Grabski, radny miasta Gdańsk, b. wiceprzewodniczący rady miejskiej Gdańska - poseł do Sejmu RP Krystyna Grabicka - prof. dr hab. Bogumił Grott - prof. dr hab. Krzysztof Grygajtis, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie - prof. dr hab. Maria Grynia, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań - ks. Ryszard Hałwa, redaktor naczelny „Rodziny Polskiej” - Władysław Iwanek, artysta plastyk - Jerzy Jachnik, prezes stowarzyszenia „Przeciw bezprawiu” - Marian Jakubiszyn, prezes Fundacji „Polskie Gniazdo” - prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Poznań - prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice - Paweł Jankiewicz, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego - prof. dr hab. Piotr Jaroszyński - Teresa Faligowska, artysta plastyk, Wrocław - dr Rudolf Jaworek, przewodniczący Klubu Inteligencji Polskiej, Warszawa - prof. Jerzy Jelonkowski, Politechnika Warszawska - Lech Jęczmyk, literat i publicysta - dr Marek Kania, b. poseł Sejmu RP V kadencji - prof. dr hab. Marek Kamiński, Warszawa - Lucjan Kasprzak, prof. sztuk plastycznych - prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki - dr Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego - prof. dr hab. Henryk Kiereś, KUL - prof. dr hab. Witold Kieżun, Warszawa - prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski - prof. dr hab. Janina Marciak - o. dr Zdzisław Klafka, CSRR - dr Mieczysław Kleczek, Uniwersytet Wrocławski - Zbigniew Kluz, prezes Związku Sybiraków - dr Zbigniew Kobyliński, sekretarz generalny Stronnictwa Pracy - Ewa Koniuszaniec, artysta plastyk - Bożena Koroszycka, artysta plastyk - Janusz Korwin-Mikke - prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk - Bogusław Kowalski, poseł do Sejmu RP, prezes Ruchu Ludowo-Narodowego - prof. dr hab. Edmund Kozal - Elżbieta Królikowska-Avis, pisarka, dziennikarka, tłumaczka - prof. dr hab. Aleksander Krzemiński - red. Jacek Krzystek, wydawca „Ad astra” - prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski - prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz - Bożena Krzysztoforska, nauczycielka - Bożena Krzyżagórska, artysta plastyk - prof. dr hab. Stefan Kurowski - dr nauk humanistycznych Lucyna Kulińska - inż. Władysław Kucia, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego - prof. dr hab. Ryszard Legutko - Antoni Lenkiewicz, naczelny redaktor „Wrocławskiej Gazety Polskiej” - dr Danuta Leszczyńska - prof. Wacław Leszczyński - prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - red. Zbigniew Lipiński, publicysta - Anna Lucińska, radna rady miejskiej w Łodzi - Bogdan Lutkowski, znany wrocławski przedsiębiorca - dr Grzegorz Łęcicki, prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa - red. Zbigniew Lipiński - Mirosława Machaj, artysta plastyk - Adam Maksymowicz, prezes Związku Dolnośląskiego, Wrocław - prof. dr hab. Marian Malikowski - prof. dr hab. Danuta Małecka - Bogusław Marciński, oficer PMH - prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa - prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań - dr Magdalena Martyńska, Warszawa - Gabriela Masłowska, poseł Sejmu RP - dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn, Wrocław - dr Zdzisław Matyniak, Wrocław - Lech Maziakowski, redaktor naczelny czasopisma „Bibuła”, Waszyngton - Stefan Melak, prezes Kręgu Pamięci Narodu, Warszawa - prof. dr hab. Ryszard Michalski - red. Stanisław Michalkiewicz - prof. dr hab. Barbara Migdalska - Nina Mirecka, rzeźbiarz - Sławomir Młodzikowski, prezes Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Bydgoszczy - Bogusław Morka, solista Opery Narodowej - Andrzej Możejko, artysta plastyk - prof. dr hab. Janina Moniuszko - Krystyna Matejko, artysta plastyk - Kornel Morawiecki, b. założyciel i wiceprzewodniczący „Solidarności Walczącej” - dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań - prof. Zbigniew Musiał, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski - Wojciech Muszyński, naczelny redaktor czasopisma „Glaukopolis” - Stanisław Niewiński, prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego - prof. dr hab. Andrzej Nowak, redaktor naczelny „Arcanów” - Maria Nowak, wydawca („Maron”) - prof. dr hab. Olgierd Nowosielski - dr hab. Andrzej Owsiński, wieloletni prezes Chrześcijańskiej Demokracji - Stronnictwa Pracy - Teresa Panasiuk, artysta malarz - prof. dr hab. Czesław Partacz - Paweł Pasionek, dziekan WSKSiM, Toruń - Henryk Pawelec, prezes Polskiego Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku - Bogdan Pilarski, b. poseł do Sejmu, b. delegat do Rady Europy, muzykolog - inż. Krystyna Petrus, elektronik - Renata Piętniewicz, historyk - red. Tadeusz M. Płużański - Zdzisław Z. Podkański, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Stronnictwa „Piast” - prof. Mieczysław Piotrowski, (KUL), poseł do Parlamentu Europejskiego - prof. dr hab. Anna Raźny, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, kulturoznawca, UJ - Tomasz Rega, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy - red. Wojciech Reszczyński - prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego - lek med. Irena Rudzka - dr n. med. Zenon Rudzki - prof. dr hab. Janusz Rulka - dr hab. Mieczysław Ryba, KUL - o. Tadeusz Rydzyk, CSRR, dyrektor Radia Maryja - ks. Stanisław Pawlaczek, prezes „Pro Cultura Catholica” - prof. dr hab. Jan Rusek, AGH, Kraków - Edward Rybnik, dziennikarz pism niezależnych zagłębia miedziowego - prof. dr hab. Dominik Sankowski - Czesław Ryszka, senator RP - Ewa Siemaszko, badacz losów ludności kresów - prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, arabista - prof. dr hab. Ulrich Schrade, kierownik Zakładu Filozofii Politechniki Warszawskiej - ks. Edward Skotnicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce - prof. Irena Snarska, artysta plastyk - prof. dr hab. Anna Maria Słowik-Gabryelska, Szczecin - Anna Sobecka, poseł do Sejmu RP - Józef Sobolewski, oficer marynarki - red., dr inż. Maciej K. Sokołowski - Małgorzata Sołtysiak, b. kurator Sądu Okręgowego w Kielcach, pełnomocnik Ruchu Przełomu Narodowego w Kielcach - Lech Stefan, prezes stowarzyszenia „Spotkania i Dialog” we Wrocławiu, b. działacz podziemnej „Solidarności” - prof. dr hab. Kazimierz Stępczak, UAM, Poznań - Ryszard Strzałkowski, prezes Warszawskiego Forum Uwłaszczeniowego „Nasza Własność” - prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek - Alojzy Szablewski, b. poseł i b. przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej od 1981 do 1991 r. - prof. dr hab. Henryk Szydłowski, UAM, Poznań - Tadeusz Szczyrbak, prezes stowarzyszenia „Polski Ruch Społeczny – Rodzina Rodła” - Antoni Stryjewski, poseł IV kadencji - prof. dr Ryszard Szawłowski, PUNO, Londyn - prof. dr hab. Jan Szarliński - Janusz Szewczak, analityk gospodarczy - ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski - dr Ryszard Ślęzak - ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, Kraków - dr Delfina Terlecka-Weiss - Witold Tomczak, poseł do Parlamentu Europejskiego - Norbert Tomczyk, prezes wydawnictwa „Nortom” - sędzia Maria Trzcińska - dr Wiesława Troczyńska-Nakonieczna, WSKSiM, językoznawca - prof. dr hab. Bożena Turowska - prof. dr hab. Gabriel Turowski - ks. dr Andrzej Ulaczyk - Bohdan Urbankowski, dramaturg, poeta i filozof - prof. dr hab. Jacek Walczewski, IMiGW, Kraków - prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, emeryt. prof. UJ - dr hab. inż. Krzysztof Weiss, Warszawa - dr Bogdan Więckiewicz, KUL - Andrzej Witkowski, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich - Krzysztof Wojciechowski, reżyser filmowy, - prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - Edward Wultański, b. działacz podziemia solidarnościowego w zagłębiu miedziowym, Lubin - prof. Józef Wysocki - prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, UKSW - Krzysztof Wyszkowski, założyciel Wolnych Związków Zawodowych, publicysta - prof. dr hab. Zdzisław Zagórski, Uniwersytet Wrocławski - prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, UAM, Poznań - Zdzisław Zakrzewski, prezes Rady Politycznej Stronnictwa Pracy - Jerzy Zalewski, reżyser - inż. Zdzisław Zaborski - ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz, SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa - prof. Maria Zduniak, dr hab. emeryt. Prac. Akademii Medycznej, Wrocław - ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, KUL - prof. dr hab. Jacek Zimny, Kraków - Jerzy Ziomek, prezes Rady Fundacji „Orle Gniazdo”, Wrocław - red. Rafał M. Ziemkiewicz, publicysta - dr hab. Aleksander Zyśko, b. działacz opozycji narodowej - prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki - red. Waldemar Żyszkiewicz, publicysta 15 grudnia 2008
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL