fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

W obronie wolności nauki

Protestujemy przeciw powrotowi do stalinowskich praktyk na Uniwersytecie Wrocławskim. Piętnujemy dławienie wolności nauki poprzez nagonkę, wymierzoną w konferencję naukową, tylko z powodu uznania za „niepoprawnego politycznie” jednego z jej uczestników.
Ze szczególnym oburzeniem protestujemy przeciwko wyraźnym przejawom blokowania swobody dyskusji o aktualnych, trudnych problemach stosunków polsko-niemieckich i polsko-rosyjskich. W szczególności w tej sprawie solidaryzujemy się z dotychczasowym dyrektorem Instytutu Studiów Międzynarodowych prof. Tadeuszem Marczakiem, którego usuwa się ze stanowiska z powodu Jego inicjatyw, służących ugruntowywaniu wiedzy o najnowszych dziejach Polski oraz z prof. Jerzym Robertem Nowakiem, oszczerczo atakowanym przez „Gazetę Wyborczą” i konformistycznych naukowców. Domagamy się natychmiastowego wycofania wszystkich posunięć, godzących w wolność nauki na Uniwersytecie Wrocławskim i zapewnienia na przyszłość pełnej swobody badań naukowych, nie skrępowanej żadnymi kagańcami.
- Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator
- ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda
- Kinga Baraniuk-Morka, menedżer
- ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, KUL
- prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK
- dr inż. Hanna Bassara, Politechnika Warszawska
- prof. dr hab. (KUL) Ryszard Bender, senator RP, prezes lubelskiego KIK-u
- Janina Bieleniak-Kirschner, polonistka
- o. dr Krzysztof Bieliński, CSRR, rektor WSKSiM, Toruń
- Barbara Błasińska, historyk filozofii
- prof. dr hab. Ryszard Błaszczyszyn, fizyk, Uniwersytet Wrocławski
- doc. dr prawa Olgierd Boehr
- dr Ewa Boerner, geolog, wiceprezes Fundacji „Polskie Gniazdo”, Wrocław
- Krzysztof Boerner, geolog, wiceprezes Fundacji „Polskie Gniazdo”, Wrocław
- dr Barbara Bober, Politechnika Wrocławska
- dr Zdzisław Bober, Wrocław
- Jadwiga Bobrowska, artysta plastyk
- prof. dr hab. Stanisław Borkacki, Kraków
- prof. dr hab. Rafał Broda
- prof. dr hab. Ryszard Brykowski
- Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych
- poseł Czesław Chroz
- o. Jacek Cydzik, CSRR
- reżyser Alina Czerniakowska
- dr hab.pProfesor uczelniany Janusz Czyż
- prof. dr hab. Kazimierz Denek, UAM (Poznań), dr honoris causa
- dr Maria Dębowska, Wrocław
- Janusz Dobrosz, b. wicemarszałek Sejmu RP, prezes partii „Naprzód Polsko”
- Jarosław Domosławski, prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego
- prof. dr hab. Włodzimierz Roch Doruchowski
- muzyk Marek Dyżewski, b. rektor Akademii Muzycznej, Wrocław- ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski
- Maciej Eckhardt, prezes Towarzystwa Kamrackiego
- Mieczysław Falto, kpt. żw. PŻM, przewodn. Rady Pracowniczej
- Maria Fieldorf-Czapska
-prof. dr hab. Andrzej Flaga, Politechnika Krakowska
- Arkadiusz Gacparski, artysta plastyk
- Mieczysław Gil, b. przewodniczący Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, b. poseł paru kadencji
- poseł do Sejmu RP Zbigniew Giżyński
- Edmund Glaza, przewodniczący Rady Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Szczecinie
- dr Kazimierz Golinowski
- Maria Gołębiewska, artysta plastyk
- prof. dr hab. Grzegorz Górski, KUL
- Stefan Grabski, radny miasta Gdańsk, b. wiceprzewodniczący rady miejskiej Gdańska
- poseł do Sejmu RP Krystyna Grabicka
- prof. dr hab. Bogumił Grott
- prof. dr hab. Krzysztof Grygajtis, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
- prof. dr hab. Maria Grynia, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
- ks. Ryszard Hałwa, redaktor naczelny „Rodziny Polskiej”
- Władysław Iwanek, artysta plastyk
- Jerzy Jachnik, prezes stowarzyszenia „Przeciw bezprawiu”
- Marian Jakubiszyn, prezes Fundacji „Polskie Gniazdo”
- prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Poznań
- prof. dr hab. Leszek Jankiewicz, Instytut Warzywnictwa, Skierniewice
- Paweł Jankiewicz, radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego
- prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
- Teresa Faligowska, artysta plastyk, Wrocław
- dr Rudolf Jaworek, przewodniczący Klubu Inteligencji Polskiej, Warszawa
- prof. Jerzy Jelonkowski, Politechnika Warszawska
- Lech Jęczmyk, literat i publicysta
- dr Marek Kania, b. poseł Sejmu RP V kadencji
- prof. dr hab. Marek Kamiński, Warszawa
- Lucjan Kasprzak, prof. sztuk plastycznych
- prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
- dr Krzysztof Kawęcki, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego
- prof. dr hab. Henryk Kiereś, KUL
- prof. dr hab. Witold Kieżun, Warszawa
- prof. dr hab. Tadeusz Kisielewski
- prof. dr hab. Janina Marciak
- o. dr Zdzisław Klafka, CSRR
- dr Mieczysław Kleczek, Uniwersytet Wrocławski
- Zbigniew Kluz, prezes Związku Sybiraków
- dr Zbigniew Kobyliński, sekretarz generalny Stronnictwa Pracy
- Ewa Koniuszaniec, artysta plastyk
- Bożena Koroszycka, artysta plastyk
- Janusz Korwin-Mikke
- prof. dr hab. Janusz Kotlarczyk
- Bogusław Kowalski, poseł do Sejmu RP, prezes Ruchu Ludowo-Narodowego
- prof. dr hab. Edmund Kozal
- Elżbieta Królikowska-Avis, pisarka, dziennikarka, tłumaczka
- prof. dr hab. Aleksander Krzemiński
- red. Jacek Krzystek, wydawca „Ad astra”
- prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski
- prof. dr hab. Józef Krasinkiewicz
- Bożena Krzysztoforska, nauczycielka
- Bożena Krzyżagórska, artysta plastyk
- prof. dr hab. Stefan Kurowski
- dr nauk humanistycznych Lucyna Kulińska
- inż. Władysław Kucia, wiceprzewodniczący Ruchu Przełomu Narodowego
- prof. dr hab. Ryszard Legutko
- Antoni Lenkiewicz, naczelny redaktor „Wrocławskiej Gazety Polskiej”
- dr Danuta Leszczyńska
- prof. Wacław Leszczyński
- prof. dr hab. Ignacy Lewandowski
- red. Zbigniew Lipiński, publicysta
- Anna Lucińska, radna rady miejskiej w Łodzi
- Bogdan Lutkowski, znany wrocławski przedsiębiorca
- dr Grzegorz Łęcicki, prorektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. B. Prusa
- red. Zbigniew Lipiński
- Mirosława Machaj, artysta plastyk
- Adam Maksymowicz, prezes Związku Dolnośląskiego, Wrocław
- prof. dr hab. Marian Malikowski
- prof. dr hab. Danuta Małecka
- Bogusław Marciński, oficer PMH
- prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska, Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa
- prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
- dr Magdalena Martyńska, Warszawa
- Gabriela Masłowska, poseł Sejmu RP
- dr Maria Maślanka-Błaszczyszyn, Wrocław
- dr Zdzisław Matyniak, Wrocław
- Lech Maziakowski, redaktor naczelny czasopisma „Bibuła”, Waszyngton
- Stefan Melak, prezes Kręgu Pamięci Narodu, Warszawa
- prof. dr hab. Ryszard Michalski
- red. Stanisław Michalkiewicz
- prof. dr hab. Barbara Migdalska
- Nina Mirecka, rzeźbiarz
- Sławomir Młodzikowski, prezes Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Bydgoszczy
- Bogusław Morka, solista Opery Narodowej
- Andrzej Możejko, artysta plastyk
- prof. dr hab. Janina Moniuszko
- Krystyna Matejko, artysta plastyk
- Kornel Morawiecki, b. założyciel i wiceprzewodniczący „Solidarności Walczącej”
- dr hab. Grzegorz Musiał, Poznań
- prof. Zbigniew Musiał, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
- Wojciech Muszyński, naczelny redaktor czasopisma „Glaukopolis”
- Stanisław Niewiński, prezes Patriotycznego Ruchu Kresowego
- prof. dr hab. Andrzej Nowak, redaktor naczelny „Arcanów”
- Maria Nowak, wydawca („Maron”)
- prof. dr hab. Olgierd Nowosielski
- dr hab. Andrzej Owsiński, wieloletni prezes Chrześcijańskiej Demokracji - Stronnictwa Pracy
- Teresa Panasiuk, artysta malarz
- prof. dr hab. Czesław Partacz
- Paweł Pasionek, dziekan WSKSiM, Toruń
- Henryk Pawelec, prezes Polskiego Patriotycznego Klubu Dyskusyjnego w Nowym Jorku
- Bogdan Pilarski, b. poseł do Sejmu, b. delegat do Rady Europy, muzykolog
- inż. Krystyna Petrus, elektronik
- Renata Piętniewicz, historyk
- red. Tadeusz M. Płużański
- Zdzisław Z. Podkański, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Stronnictwa „Piast”
- prof. Mieczysław Piotrowski, (KUL), poseł do Parlamentu Europejskiego
- prof. dr hab. Anna Raźny, dyrektor Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, kulturoznawca, UJ
- Tomasz Rega, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy
- red. Wojciech Reszczyński
- prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, poseł do Parlamentu Europejskiego
- lek med. Irena Rudzka
- dr n. med. Zenon Rudzki
- prof. dr hab. Janusz Rulka
- dr hab. Mieczysław Ryba, KUL
- o. Tadeusz Rydzyk, CSRR, dyrektor Radia Maryja
- ks. Stanisław Pawlaczek, prezes „Pro Cultura Catholica”
- prof. dr hab. Jan Rusek, AGH, Kraków
- Edward Rybnik, dziennikarz pism niezależnych zagłębia miedziowego
- prof. dr hab. Dominik Sankowski
- Czesław Ryszka, senator RP
- Ewa Siemaszko, badacz losów ludności kresów
- prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska, arabista
- prof. dr hab. Ulrich Schrade, kierownik Zakładu Filozofii Politechniki Warszawskiej
- ks. Edward Skotnicki, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej, Kielce
- prof. Irena Snarska, artysta plastyk
- prof. dr hab. Anna Maria Słowik-Gabryelska, Szczecin
- Anna Sobecka, poseł do Sejmu RP
- Józef Sobolewski, oficer marynarki
- red., dr inż. Maciej K. Sokołowski
- Małgorzata Sołtysiak, b. kurator Sądu Okręgowego w Kielcach, pełnomocnik Ruchu Przełomu Narodowego w Kielcach
- Lech Stefan, prezes stowarzyszenia „Spotkania i Dialog” we Wrocławiu, b. działacz podziemnej „Solidarności”
- prof. dr hab. Kazimierz Stępczak, UAM, Poznań
- Ryszard Strzałkowski, prezes Warszawskiego Forum Uwłaszczeniowego „Nasza Własność”
- prof. dr hab. med. Kazimierz Sułek
- Alojzy Szablewski, b. poseł i b. przewodniczący „Solidarności” w Stoczni Gdańskiej od 1981 do 1991 r.
- prof. dr hab. Henryk Szydłowski, UAM, Poznań
- Tadeusz Szczyrbak, prezes stowarzyszenia „Polski Ruch Społeczny – Rodzina Rodła”
- Antoni Stryjewski, poseł IV kadencji
- prof. dr Ryszard Szawłowski, PUNO, Londyn
- prof. dr hab. Jan Szarliński
- Janusz Szewczak, analityk gospodarczy
- ks. prof. dr hab. Jan Śledzianowski
- dr Ryszard Ślęzak
- ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko, Kraków
- dr Delfina Terlecka-Weiss
- Witold Tomczak, poseł do Parlamentu Europejskiego
- Norbert Tomczyk, prezes wydawnictwa „Nortom”
- sędzia Maria Trzcińska
- dr Wiesława Troczyńska-Nakonieczna, WSKSiM, językoznawca
- prof. dr hab. Bożena Turowska
- prof. dr hab. Gabriel Turowski
- ks. dr Andrzej Ulaczyk
- Bohdan Urbankowski, dramaturg, poeta i filozof
- prof. dr hab. Jacek Walczewski, IMiGW, Kraków
- prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, emeryt. prof. UJ
- dr hab. inż. Krzysztof Weiss, Warszawa
- dr Bogdan Więckiewicz, KUL
- Andrzej Witkowski, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich
- Krzysztof Wojciechowski, reżyser filmowy,
- prof. dr hab. Bogusław Wolniewicz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
- Edward Wultański, b. działacz podziemia solidarnościowego w zagłębiu miedziowym, Lubin
- prof. Józef Wysocki
- prof. dr hab. Wiesław J. Wysocki, UKSW
- Krzysztof Wyszkowski, założyciel Wolnych Związków Zawodowych, publicysta
- prof. dr hab. Zdzisław Zagórski, Uniwersytet Wrocławski
- prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, UAM, Poznań
- Zdzisław Zakrzewski, prezes Rady Politycznej Stronnictwa Pracy
- Jerzy Zalewski, reżyser
- inż. Zdzisław Zaborski
- ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz, SAC, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, Warszawa
- prof. Maria Zduniak, dr hab. emeryt. Prac. Akademii Medycznej, Wrocław
- ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński, KUL
- prof. dr hab. Jacek Zimny, Kraków
- Jerzy Ziomek, prezes Rady Fundacji „Orle Gniazdo”, Wrocław
- red. Rafał M. Ziemkiewicz, publicysta
- dr hab. Aleksander Zyśko, b. działacz opozycji narodowej
- prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki
- red. Waldemar Żyszkiewicz, publicysta
15 grudnia 2008
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA