fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Po co w firmie ewidencja przychodów

Rzeczpospolita
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i płacące ryczałt ewidencjonowany muszą gromadzić dokumenty potwierdzające przychody. W końcu wysokość podatku to określony procent wartości przychodów. Dlatego muszą mieć jego ewidencję
Podstawowymi zasadami prowadzenia ewidencji jest rzetelność i poprawność oraz prawidłowe przechowywanie dokumentacji i ksiąg. Rzetelność i poprawność oznaczają, że ewidencję musimy prowadzić zgodnie z przepisami, a jej zapisy muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty. Prawo dopuszcza niewielkie błędy, wpisane błędnie kwoty nie mogą jednak przekroczyć 0,5 proc. wartości przychodu w całym roku obrotowym lub do dnia, kiedy to urząd skarbowy stwierdzi te błędy. Większe nieprawidłowości mogą oznaczać karę pieniężną.Istnieje obowiązek przechowywania wszystkich dokumentów w miejscu wykonywania działalności gospodarczej albo w biurze rachunkowym, jeżeli to ono prowadzi nam księgowość. Miejsce gromadzenia dokumentacji wskazujemy w formularzu zgłoszeniowym NIP-1 i musi ono być zgodne ze stanem rzeczywistym.Ewidencję przychodów prowadzimy na podstawie dowodów księgowych, czyli dokumentów potwierdzających sprzedaż. W przypadku dowodów księgowych zwią...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA