fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Umowę można wypowiedzieć również faksem

Chciałbym rozwiązać z moim pracownikiem umowę o pracę. Jednak z powodu codziennych wyjazdów do klientów niezbyt często pracuje on w siedzibie firmy. Czy w tej sytuacji mogę rozwiązać z nim umowę o pracę, wysyłając faks lub korzystając z poczty elektronicznej?
[b]Tak [/b]Jeśli pracodawca chce rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez oczekiwania na jego obecność w siedzibie firmy, może wysłać do niego w tej sprawie faks lub e-mail. Nie musi wówczas wysyłać pisma listem poleconym na adres domowy pracownika. Wysłanie wypowiedzenia faksem lub przez e-mail oznacza bowiem, że podwładny otrzyma pismo o rozwiązaniu umowy w tym samym dniu. Dzięki temu, jak wskazuje inspekcja pracy, pracodawca zminimalizuje ryzyko nieodebrania przez pracownika przesyłki pocztowej.Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny regulują kwestię dotyczącą formy wypowiedzenia umowy o pracę. Oświadczenie woli o zakończeniu stosunku pracy złożone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, powinno nastąpić na piśmie. Jednakże przepisy prawa pracy nie zawierają sankcji za brak formy pisemnej, a zatem oświadczenie to jest ważne, gdy zostało złożone np. ustnie, wysłane faksem lub e-mailem. Dokument (oświadczenie o rozwiązaniu umowy) wysłany faksem...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA