fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Z przetargu odpadną tylko wpisani na czarną listę

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Przez kilka lat nierzetelne firmy nie będą wykluczane z przetargów nawet wówczas, gdy ewidentnie nie będą się wywiązywać ze zlecanych im prac
Do [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=247401]prawa zamówień publicznych[/link] wpisano zabezpieczenie przed udzielaniem zleceń firmom, które nie wywiązują się z umów. Dlatego te, które wyrządzą szkodę poprzez nienależyte wykonanie zamówienia (lub jego niewykonanie), są wykluczane z przetargów.Dotychczas zamawiający mógł wykluczyć przedsiębiorcę na podstawie dowolnych dowodów świadczących o jego nierzetelności. Na tym tle dochodziło często do sporów, dlatego też zmieniono art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy. Teraz o wykluczeniu firmy decydować będzie prawomocny wyrok sądowy stwierdzający wyrządzenie szkody wskutek nienależytego wykonania zamówienia.Zmieniony przepis obowiązuje od 24 października. Tyle że nie przewiduje żadnego okresu przejściowego, a [b]na pierwsze prawomocne wyroki sądowe trzeba będzie poczekać nawet kilka lat.[/b] Do tego czasu niesolidne firmy będą miały otwartą drogę do przetargów.Wykluczenia z powodu nienależ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA