fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Także urząd może odpowiadać za VAT

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Nie tylko firmy są podatnikami. Obowiązki wobec fiskusa mogą mieć również organy władzy publicznej
Będzie tak, jeśli ich nieopodatkowanie zakłócałoby konkurencję. Tak wynika z przepisów unijnych. Podkreślił to[b] ETS w wyroku z 16 września 2008 r. w sprawie C-288/07.[/b][srodtytul]Przychody z parkingów...[/srodtytul]Rozstrzygana sprawa dotyczyła wystąpienia brytyjskich organów samorządowych o zwrot VAT z działalności w zakresie prowadzenia strzeżonych parkingów. Ich zdaniem przychody z parkingów są zwolnione z VAT na podstawie art. 4 VI dyrektywy (obecnie art. 13 dyrektywy 2006/112/ WE). Brak opodatkowania nie skutkuje bowiem istotnym naruszeniem zasad wolnej konkurencji na poszczególnych rynkach lokalnych. Brytyjskie władze skarbowe nie zgodziły się z takim stanowiskiem i odmówiły zwrotu VAT.ETS podkreślił, że art. 4 ust. 5 VI dyrektywy ma zastosowanie, jeżeli zostały spełnione łącznie dwie przesłanki:- działalność jest wykonywana przez podmiot prawa publicznego,- podmiot ten występuje w roli organu władzy publicznej (działa w ramach właściwego dla niego reżimu...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA