fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sfera budżetowa

Staż z urzędu pracy nie zwiększa trzynastki

Od 16 sierpnia 2007 r. do 15 sierpnia 2008 r. odbywałam staż w jednostce budżetowej na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy. Następnie podpisałam umowę o pracę od 18 sierpnia do 31 grudnia 2008 r. Czy będzie należała mi się trzynastka? Czy staż zostanie tu uwzględniony?
[b]Nie[/b]. Trzynastka nie będzie przysługiwała. Staż odbywany w jednostce budżetowej na podstawie skierowania z urzędu pracy nie jest okresem zatrudnienia, a tylko taki okres ma znaczenie przy ustalaniu, czy pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wynika to z art. 2 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=75875]ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080 ze zm.)[/link].
Przepis ten wymaga przepracowania całego roku u pracodawcy, aby przysługiwała pełna trzynastka, i co najmniej sześciu miesięcy, aby należała się ona w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu. Określa również przypadki, w których trzynasta pensja powinna być wypłacona, mimo że pracownik nie ma minimum sześciomiesięcznego zakładowego stażu pracy.
Osoba na stażu wprawdzie pracuje, ale nie na umowę o pracę. Podstawą jest tu umowa między starostą i pracodawcą (por. art. 53 ust. 4 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.[/link]). Ona nie tworzy takich praw i obowiązków, jakie wynikają ze stosunku pracy. Stażysta zarabia, ale płaci mu starosta, i to nie pensję, lecz stypendium w wysokości 140 proc. zasiłku dla bezrobotnych, czyli 772,60 zł. Może też otrzymać dni wolne, ale na podstawie art. 53 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia. Nie może jednak liczyć, że staż będzie traktowany jako okres zatrudnienia, bo nie ma do tego podstaw prawnych.
Pracodawca pominie zatem staż. Skoro tak, to dodatkowe pieniądze w ogóle nie będą przysługiwały. Okres między 18 sierpnia a 31 grudnia 2008 r. to niecałe pięć miesięcy. Tymczasem żeby otrzymać trzynastą pensję w częściowej wysokości, podwładny musi mieć za sobą minimum sześć miesięcy pracy u pracodawcy. Brak tego warunku eliminuje z listy wypłat. Nie dzieje się tak tylko wtedy, gdy pracownik znajduje się w jednej z sytuacji wyjątkowych, w których ten warunek nie jest wymagany. Ich wykaz zawiera art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Żadna z jego pozycji nie pasuje do pracownika z pytania, co jednoznacznie wskazuje, że za 2008 r. trzynastki nie dostanie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA