fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wyższy odpis też może być kosztem

Czy możemy zaliczyć do kosztów wyższe niż podstawowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?
Tak. Ale wysokość odpisu (wyższa niż podstawowa) powinna wynikać z wewnętrznych regulacji firmy.Aby zaliczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do kosztów uzyskania przychodów, trzeba naliczyć jego wysokość w stosunku do ilości zatrudnionych pracowników i przekazać pieniądze na rachunek funduszu.Sytuacja się komplikuje, kiedy pracodawca z własnej woli chce przekazać więcej pieniędzy, niż jest do tego zobowiązany przepisami. Jak się bowiem okazuje, nie każdy odpis na fundusz, za którym następuje przekaz pieniężny, może być uznany za koszt uzyskania przychodów.Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Kosztem są jednak odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne sta...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA