fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzic musi wiedzieć, co finansuje

Gmina nie może ustalać stałego ryczałtu za świadczenia ponadprogramowe w przedszkolu bez dokładnego określenia usług, których ta odpłatność dotyczy
Rada Miasta Poniatowej, podejmując uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z prowadzonego przez siebie przedszkola publicznego, ustaliła zryczałtowaną stałą opłatę za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego na 85 zł. Wojewoda lubelski uznał, że przyjęta przez radnych regulacja w istotny sposób narusza art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Jego zdaniem na podstawie tego przepisu rada gminy może ustalać jedynie opłaty za określone świadczenia przekraczające podstawę programową, np. za wyżywienie, naukę języka obcego, rytmikę itd. Nie może natomiast ustalać stałej opłaty zryczałtowanej bez dokładnego wskazania usług, których ta opłata dotyczy.Wojewoda podkreślił, że uchwała taka, jako akt prawa miejscowego, musi być zredagowana w sposób precyzyjny i czytelny, aby adresat przepisów nie miał żadnych wątpliwości co do ich interpretacji.Rada miasta nie zgodziła się z rozstrzygnięciem nadzorczym i zaskarżyła...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA