fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fiskus może kwestionować wielkość uzyskanego przychodu

Jeśli spółka tak układa swoje interesy, że uzyskuje mniejszy przychód, niż mogłaby osiągnąć, organy podatkowe mogą oszacować jego wielkość. Jaką metodę zastosują, określają przepisy
Wynika tak z wyroku WSA we Wrocławiu z 27 maja 2008 r. (I SA/Wr 72/08).Organy podatkowe w wyniku przeprowadzonej kontroli ustaliły, że spółka zaniżyła przychody ze sprzedaży towarów. Ich zdaniem podatnik importował towary i sprzedawał je na warunkach rażąco korzystniejszych podmiotom uprzywilejowanym. Ustaliły więc w drodze oszacowania, jaki przychód powinna uzyskać spółka. Zastosowały metodę porównywalnej ceny niekontrolowanej.Spółka twierdziła, że obracała towarem niepełnowartościowym, wymagającym nakładów na ulepszenie. Organy stwierdziły jednak, że podmioty uprzywilejowane niezwłocznie odsprzedawały z wielokrotnym zyskiem kupiony towar. Ewentualne wady nie mogły zatem mieć wpływu na cenę.Decyzję tę spółka zaskarżyła do WSA. Zarzuciła organom m.in. naruszenie art. 11 ust. 3 ustawy o CIT w zw. z § 3 i 4 rozporządzenia ministra finansów z 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania c...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA